Bättre driftnetto hos förvaltaren med ren partnering

Fördelarna med ren partnering är många, skriver Jennie Sahlsten och Christer Kilersjö.

Om man som beställare bestämt sig för att driva ett projekt i partnering är det viktigt att fundera igenom vad olika ekonomiska uppgörelser skapar för förutsättningar.

Vi menar att en ren partnering bara kan uppnås om man har en ren budget med påslag utan styrmedel som riktpris, incitament, timpriser eller annat som skapar fokus på den egna nyttan snarare än på vad som är bäst för projektet.

Partnering måste drivas affärsmässigt för alla parter för att alla ska få rätt förutsättningar för att kunna lägga fokus på att skapa det som, i alla delar i projektet, är bäst för projektet.

Genomtänkt upphandling
En bra och genomtänkt upphandling ger en bra partnering och de stora vinnarna och effektmålet med att välja partnering är att skapa nytta för förvaltarna.

I en ren partnering har vi möjlighet att ta tillvara förvaltningsperspektivet i projekteringen och under produktionen på helt andra sätt än vad vi har i en mer traditionell upphandling.

De val vi gör och diskuterar under projekteringen väljer vi ihop och alla förstår det förvaltande bolagets affär – att det som är bästa för projektet är det som är förvaltningens bästa.

Triggar innovationstänk
Ingen är bäst på allt, det är tillsammans vi skapar bra resultat. I en ren partnering triggas innovationstänket och vi kan tänka i nya banor och utveckla våra arbetssätt.

Varje projekt är unikt och beställaren måste tänka igenom vad som är viktigt att alla bidrar med i projektet. De kraven ska visa sig i upphandlingen så att rätt entreprenörer kommer med i projektet. Det är därför viktigt att fundera över vad som ska utvärderas i upphandlingen.

Driva partneringandan vidare
Fördelarna med en ren partnering är många, vi skapar projekt utifrån en gemensam värderingskultur utifrån värderingarna som ärlighet, tillit och öppenhet hos såväl bolagen som hos individerna.

En ren partnering gör att projektets alla parter gynnas ekonomiskt genom att icke värdeskapande aktiviteter i största mån elimineras.

Men fördelarna med partnering tar inte slut med godkänd slutbesiktning, de stora fördelarna märks till största delen när projektet är avslutat och förvaltningen tar över och driver partneringandan vidare.

Jennie Sahlsten
Christer Kilersjö

Jennie Sahlsten är koncernchef och vd på Erlandsson Bygg. Christer Kilersjö är vd på Eksta Bostads AB.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega