Verktyg visar bästa läge för nya områden

Var ska kommuner bygga nya bostäder för att minska transportbehovet hos boende som ska till jobb, skola och fritidsaktiviteter? Och hur stor klimatpåverkan innebär resorna?

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett webbaserat verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. En första version har testats i pilotkommunerna Ale och Lerum.

Projektet har fått stöd av Energimyndigheten via programmet ”Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan”.

Läs mer om webbverktyget

Läs mer om programmet ”Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan”