Nöjda hyresgäster hos Stenungsundshem

Stenungsundshem får 86,3 procent serviceindex i den senaste Nöjd Kund-mätningen.

Bland de 80 svenska bostadsföretag som låter enkätföretaget AktivBo mäta trivsel och nöjdhet placerar sig Stenungsundshem bland de som har allra flest nöjda hyresgäster.

Det som Stenungsundshems hyresgäster uppskattar allra mest är att medarbetarna är tillgängliga, har ett bra bemötande och att man verkligen får hjälp när man behöver.