EU godkänner kritiserat bekämpningsmedel

EU:s medlemsländer har röstat igenom ett godkännande av växtskyddsmedlet glyfosat för ytterligare fem år.

Glyfosat ingår i cirka 25 godkända växtskyddsmedel i Sverige, bland annat i RoundUp.

Beslutet baseras bland annat på att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, bedömt det som osannolikt att glyfosat skulle framkalla cancer hos människor.

Tidigare har International Agency for Research (IARC), som specialiserar sig på cancerforskning, dragit slutsatsen att glyfosat troligen är cancerframkallande.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida