Kemikalier blir kvar i plast

Nästan 100 procent av funktionskemikalierna är kvar i plastmaterial när de har tjänat ut. Det visar forskningsprogrammet Chemitecs slutrapport.

Mjukgörare, flamskyddsmedel och andra funktionskemikalier används som tillsatser i plastmaterial för att förbättra materialens egenskaper.

Forskningsprogrammet Chemitecs som nu publicerar sin slutrapport har undersökt avgången av tillsatser till luft från plastgolv, kablar, soffor, platta bildskärmar och däck.

Forskningen visar att mer än 99 procent av tillsatsämnena i de flesta fall är kvar i materialen när de har tjänat ut. Stora och varma ytor tenderar att släppa ifrån sig mer tillsatser.

Plast och gummi
– Så gott som all plast och gummi vi använder innehåller olika funktionsförbättrande tillsatser, till exempel för att förlänga livslängden eller minska brandrisken. Meningen är generellt att de ska finnas kvar hela varornas användningstid. Och det mesta finns kvar, men vi ville också ta reda på hur mycket som ändå frigörs till omgivningen, säger Tomas Rydberg, programansvarig och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

500 ton per år
Enligt Chemitecs analyser och beräkningar uppgår utsläppen av den totala mängden plast- och gummitillsatser i Sverige till i storleksordningen 500 ton per år, vilket motsvarar 0,2 promille av den totala upplagringen.

Eftersom mer än 90 procent, och i de flesta fall mer än 99 procent, av tillsatserna finns kvar i produkterna i slutet av deras livslängd hamnar de senare i avfalls- och återvinningsleden.

Där försvinner de vid förbränning, om de inte återcirkuleras in i nya material och produkter vid materialåtervinning, vilket IVL har belyst i en tidigare rapport.

Minimera riskerna
– Informationen om tillsatser i varor är väldigt begränsad och kunskaperna om deras effekter är i många fall otillfredsställande. För att minimera riskerna bör tillverkare jobba aktivt med att minska förekomsten av farliga ämnen i produkter som blir varma eller består av porösa material eller stora ytor, i synnerhet när det gäller produkter som används i hemmet, säger Tomas Rydberg.

Chemitecs pågick 2007-2013 och finansierades av Naturvårdsverket. Programmet drevs av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, KTH, Stockholms universitet och Umeå universitet och leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner rapporten Emissions from articles

Se film med hela Naturvårdsverkets Chemitecs-seminarium den 23 februari 2018

För mer information

Tomas Rydberg
IVL Svenska Miljöinstitutet
tomas.rydberg@ivl.se
tel. 010-788 68 13

Erik Westin
Naturvårdsverket
erik.westin@naturvardsverket.se
tel. 010-698 16 20