Gråvatten återvinns i HSB Living Lab

Sedan hösten 2018 testas en ny infrastruktur för lokal återvinning av gråvatten i HSB Living Lab. Målet är att hitta nya möjligheter för fastighetsägare att spara energi och minska sin miljöpåverkan genom att rena och återanvända vatten från badrum.

När vi duschar, borstar tänderna och går på toa spolas vattnet ut i samma avlopp. Till skillnad från toalettvattnet har det så kallade gråvattnet från dusch, bad och handfat stor potential att återanvändas. I praktiken går det till så att man installerar ett separat avloppssystem för vattnet från duschar och handfat och leder det till ett lokalt reningssystem som avlägsnar föroreningar, bakterier och ohälsosamma ämnen.

Styra sin miljöpåverkan
Bakom projektet står innovationsföretaget Graytec, Chalmers och Bengt Dahlgren Göteborg.

– Vi vill hjälpa fastighetsägare att styra sin miljöpåverkan. Målet är att ta fram en anpassningsbar lösning för cirkulära system i bostäder och kommersiella byggnader där möjligheten att spara vatten, energi och miljö tillvaratas, säger Per Ericson, grundare av Graytec.

Efter närmare fyra års utveckling testas företagets patentansökta system nu i HSB Living Lab. Under projektets första fas utfördes tester på vattnet för att säkerställa renheten. I steg två återförs det renade vattnet i systemet – till de handfat och duschar det kommer från. Nyligen fick en testgrupp duscha i renat och återanvänt vatten.

Nöjda med upplevelsen
– De boendes upplevelse är en viktig del i kartläggningen av acceptansen för den här typen av system. Därför var det glädjande att samtliga åtta personer som fick duscha i återanvänt vatten var nöjda med upplevelsen. Dessutom sparades 200 liter vatten och 6 kilowattimmar energi vid detta tillfälle, säger Jesper Knutsson, forskare på Chalmers och ansvarig för sensornätverket i HSB Living Lab.

I dag är varmvattnet i våra kranar uppvärmt dricksvatten, men faller inte under Livsmedelverkets regler som kallvattnet gör. En viktig del av projektet handlar därför om att ta fram klara riktlinjer och minimikrav för hur rent ett varmvatten som kommer från andra källor, exempelvis ett lokalt reningsverk, måste vara.

Spara upp till 80 procents energi
– Dagens ålderdomliga regelverk behöver ses över. Genom att rena och återanvända gråvatten kan man spara upp till 60 procent av vattenåtgången och upp till 80 procent av energiförbrukningen till varmvatten i en fastighet. En investering som förhoppningsvis betalar sig på två år, säger Per Ericson.

Vattenbrist är i dag ett globalt problem och ska hållbarhetsmålen i agenda 2030 som rör vatten och sanitet nås krävs nya lösningar och en modernisering av V/A-systemen i städer och urbana miljöer. Från HSB ser man en stor potential i projektet. Emma Sarin är projektchef på HSB Living Lab och menar att frågan kommer bli allt mer aktuell.

Fånga upp mikroplaster
– De rekordlåga grundvattennivåerna de senaste åren har aktualiserat frågan. Att spara stora mängder vatten ger potential att avlasta kommunala energi- och vattensystem. Ett litet lokalt reningsverk med rätt filter kan fånga upp mikroplaster som de större reningsverken kan ha svårt att lösa, så det här är ett spännande och område för oss att följa.

Nästa steg i projektet är att automatisera tekniken för att skapa bättre möjligheter att studera systemets möjligheter och utmaningar över tid.

Källa: HSB Living Lab

Läs mer om HSB Living Lab här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega