Råd till den som köper elprodukter

Elsäkerhetsverket har tagit fram två nya broschyrer som ger handfast stöd och goda råd till den som köpt eller sålt en elprodukt som har brister.

– Både konsumenter och säljare har ett ansvar när det visar sig att en produkt har brister. I grunden handlar det om att vi ska leva i ett tryggt samhälle med säker el. Då måste vi alla hjälpas åt, säger Kim Reenaas, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket.

För dig som köpt eller sålt en produkt som har brister har Elsäkerhetsverket samlat goda råd och information i två nya broschyrer. Där får du veta allt om dina rättigheter och skyldigheter och vilket stöd som finns att få, oavsett om du köpt eller sålt en produkt.

Checklista på förebyggande åtgärder
Broschyrerna tar upp vilket förebyggande arbete som är möjligt, vad som gäller när du faktiskt står där med en bristande produkt, vad ditt ansvar egentligen går ut på och vad som gäller när det har uppstått skador av något slag.

Sist i varje broschyr finns en checklista med fokus på förebyggande åtgärder.

Webbadresser med information
– De nya broschyrerna har arbetats fram i samarbete med andra aktörer på marknaden. Genom att texterna har kommenterats ur olika perspektiv har vi sedan kunna skapa ett mer täckande och användbart material, som inte bara tar upp de områden som Elsäkerhetsverket verkar inom, berättar Kim Reenaas.

Tanken är att materialet snabbt ska uppdateras när det sker förändringar. I texterna ligger också ett stort antal webbadresser till mer information, för att det ska bli så enkelt som möjligt för läsaren att ta reda på mer.

Du hittar broschyren som riktar sig till köparen här
När du har köpt en produkt som har brister (pdf, 2,8 MB)

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega