Solcellerna ökade med 63 procent 2016

Energimyndighetens nya statistik visar att solcellsmarknaden fortsätter växa.

Den installerade effekten i Sverige var vid årsskiftet 205,5 MW, motsvarande en årlig solcellsutbyggnad på 79,2 MW. Detta innebär att marknaden växte med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades år 2015.

Större kommersiella system, till exempel industrier, kontor, bostadshus och offentliga byggnader, står för knappt hälften, 39,3 MW, av den årliga utbyggnaden. Villor och sommarstugor står för cirka 30 procent.

Endast 6 procent av Sveriges solcellskapacitet är i form av centraliserade solcellsparker. Det tyder på att den främsta drivkraften fortfarande är att använda solcellerna till den egna elförbrukningen, snarare än som storskalig kraftproduktion.

Priset sjunker
– Vi ser att det steg för steg både blir enklare och mer lönsamt att skaffa solceller. De slopade kraven på momsregistrering för privatkunder från och med årsskiftet är ett exempel på detta, säger Sara Bargi, chef för enheten Hållbar el på Energimyndigheten.

Priset på solcellsinstallationer är fortsatt sjunkande, dock inte lika snabbt som för några år sedan. Större solcellsparker kan idag kosta kring 9 200 kronor per kW, medan man får lägga cirka 15 000 kr per kW på ett villasystem (exklusive moms).

– Priset på större anläggningar sjunker snabbast, mycket på grund av att man utnyttjar stordriftsfördelar. Modulpriset påverkas i vissa fall av importtullar, såsom de som EU utfärdat mot kinesiska moduler. Med ändrade tullregler skulle priset kunna sjunka ännu mer, säger Johan Lindahl som tagit fram statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Andra kostnader
Själva solcellsmodulen motsvarar bara mellan en tredjedel och halva prislappen för ett färdigt system. Resten består av andra kostnader, såsom växelriktare och installationsarbete.

I Energimyndighetens statistikrapport (se länkar nedan) redovisas en nedbrytning av kostnaderna där man kan se vad pengarna används till vid en typisk installation.

Förenkla reglerna
Energimyndighetens har i ett förslag till ny solcellsstrategi rekommenderat att styrmedel borde vara mer målgruppsanpassade, samt att fokus de närmsta åren ska ligga på att förenkla regelverket.

Det pågår just nu flera utredningar som syftar till just detta, och Energimyndigheten stödjer dessutom projekt inom flera olika program för att underlätta för informationsspridning och ta fram ny kunskap om solcellsutbyggnaden.

Nya projekt
Flera nyligen avslutade projekt inom ”SolEl-programmet” (vilket genomförts i samverkan mellan Energimyndigheten och Energiforsk) har undersökt hur installationerna kan bli ännu bättre.

Exempelvis kan man genom att tänka på hur man orienterar solcellerna få mindre produktionsförluster på grund av snötäckning (länk till resultatblad).

Framtida forskningsbehov inom solcellsområdet kommer att tillgodoses genom programmet ”El från solen”, som öppnar upp för nya ansökningar under vintern/våren.

Läs en svensk sammanfattning av rapporten

Läs hela rapporten på engelska
National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016

För mer information, kontakta:

Tobias Walla, Energimyndigheten, 016-544 20 54
Sara Bargi, Energimyndigheten, 016-544 21 70
Johan Lindahl, Svensk Solenergi, 08-441 70 91

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega