Partnertext från Lexicon Fastighet

Energieffektiva fastigheter kräver kompetent personal

– Kompetent personal inom fastighetsförvaltning är i dag en viktig konkurrensfördel, där kunniga och engagerade förvaltare och driftspersonal är en grundförutsättning för ett miljö- och energieffektivt fastighetsförvaltande, säger Anders Malmberg, huvudlärare på Lexicons utbildning Driftteknik.

Att vi gör av med mycket energi i våra fastigheter är inget nytt. Kostnaderna, framförallt under vinterhalvåret, tenderar att bli höga.

Men det finns ett ännu större syfte med energieffektivisering än att bara få kontroll över utgifterna. Det handlar kort och gott om planetens överlevnad. Något som världens ledare slog fast på klimattoppmötet i Paris 2014.

Ett förväntat resultat enligt arrangörerna var att den globala uppvärmningen skulle begränsas till under två grader Celcius år 2100 jämfört med före industrialismens början. Forskarna i FN:s klimatpanel 2009 har bedömt att detta krävs för att undvika allvarliga klimatkatastrofer.

Höga energimål
Intresset för drift av fastigheter på ett bättre och mer energieffektivt sätt har ökat och är i dag stort. Att spara energi är en viktig punkt på agendan.

Många fastighetsföretag har högt satta energimål och det finns nationella mål som skall uppnås.

Dessutom är inneklimatet för både arbetsplatser och bostäder något som i dag är mycket högt prioriterat. För de fastighetsbolag och kommuner som väljer att satsa stort på dessa frågor gäller det att hänga med i utvecklingen och kompetensutveckla personalstyrkan.

Anders Malmberg.

Fastighetstekniska labb
På Lexicon Fastighet (tidigare PLUS Utbildning) i Göteborg finns möjlighet till att utveckla tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer och fastighetstekniker till att bli bättre och effektivare drifttekniker.

En vecka i skolbänken och praktiska övningar i Lexicons fastighetstekniska labb kan vara lösningen. Sedan ett par år samarbetar Lexicon med Wikström AB och Anders Malmberg som har vidareutvecklat utbildningen Driftteknik – värme och ventilation i fastigheten.

– De energitekniska systemen blir allt mer komplexa och därför krävs en större helhetsförståelse för att klara dagens krav för energi- och inneklimat, säger Anders Malmberg, ansvarig för projektledning inom Energi på Wikström AB och huvudlärare på denna utbildning tillsammans med Örjan Wängdahl.

Övar i labbmiljö
Utbildningen består av 2,5 dagar teori och 2 dagar praktiska övningar i Lexicons egna fastighetstekniska laboratorium. Där finns det en speciellt uppbyggd övningsfastighet i miniatyr med driftcentral, trappuppgångar, lägenheter och till och med ett eget simulerat fjärrvärmenät.

– Det handlar om att lära sig hur ett system är uppbyggt och hur man arbetar med datorn samt mer handfast hur man använder reglagen för att effektivisera driften, säger Anders Malmberg. Vi låter deltagarna lösa olika uppgifter genom att skruva och knappa på reglagen och göra mätningar och kontroller.

Utbildningen är mycket populär och genomförs två-tre gånger per år med deltagare från hela landet.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens