Missa inte REN-stödet

Handläggare på länsstyrelserna tipsar om hur man söker REN – stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Väldigt få sökte stödet 2016 och ingen ansökan beviljades. Därför riskerar fastighetsägare och bostadsbolag att gå miste om de 800 miljoner kronor som regeringen avsatte förra året.

Men för 2017 finns 778 nya miljoner att söka och summan blir densamma varje år fram till och med 2021. Så för den som missade stödet i fjol finns fortfarande hopp.

Att ingen ansökan beviljades 2016 beror enligt de ansvariga på länsstyrelserna på att beslutstexterna som handläggarna behöver för att bevilja ansökningar inte blev klara förrän strax före jul.

Informationsträff i Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholm har inte fått in några ansökningar efter nyår. De åtta ansökningar som kom 2016 uppfyllde inte kraven om energieffektivisering och kunde därför inte beviljas.

– Vad jag vet är det bara Länsstyrelsen i Uppsala och Västra Götaland som haft informationsträffar om REN, säger Anne-Jeanette Johansson, handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Myndigheten bjuder nu in till en informationsträff för alla kommuner, kommunala och privata bostadsföretag, entreprenörer och konsulter i länet. Träffen, som äger rum den 23 januari på Länsstyrelsen i Stockholm, arrangeras i samarbete med Sabo och Fastighetsägarna. På träffen ska Boverket informera och därefter finns utrymme för frågor.

Kampanj i Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått in fyra ansökningar före nyår, varav tre har beviljats nu i dagarna. Myndigheten skickade ut över 400 mejl till de berörda fastighetsägarna, byggföretag, kommunernas samhällsbyggnadschefer, branschorganisationer och konsulter i länet i november och bjöd in till diskussioner och föreläsningar.

– Vi hade en rejäl informationskampanj i Göteborg, Mariestad, Borås och Vänersborg med föredrag om stödet och övriga statliga stöd för hyres-, student- och äldrebostäder. Vi samlade upp frågor och mejlade ut en svarsomgång före jul, säger handläggaren Lars Edin.

Han får ganska mycket frågor per telefon om REN-stödet och förväntar sig därför att det snart kommer in fler ansökningar.

Två träffar i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne ska ha två informationsmöten om REN-stödet och de övriga nya statliga stöden på Länsstyrelsens kontor i Malmö. Det första äger rum den 2 februari och det andra den 10 februari. Se mer information nedan.

I Skåne har myndigheten inte fått några ansökningar om REN-stöd hittills. Här vänder man sig till handläggaren Amanda Corlin om man har frågor om stödet.

Information på nätet
Alla handläggarna som Förvaltarforum talat med rekommenderar de som funderar på att söka stödet att gå in och läsa om det och se hur ansökan ser ut på länsstyrelsernas och Boverkets hemsida, se länkar nedan.
– Det finns bra informationsmaterial och en konsekvensutredning som Boverket gjort på sin hemsida. Där framgår även hur man fyller i ansökan, så det borde inte vara så svårt, säger Anne-Jeanette Johansson.

Handläggarna understryker att det är viktigt att kolla kraven som ska uppfyllas för att man ska få stödet. Förvaltarforum har skrivit en artikel som sammanfattar kraven, se länk under artikeln.

Ring länsstyrelsen
Oavsett vilket län det rör sig om är det bra att ringa ansvarig handläggare på länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen i det län där byggnaden finns som beslutar om stödet och det är dit du skickar ansökan. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats.

– Har man frågor är det lämpligt att kontakta oss på länsstyrelsen. Det är inte så komplicerat att ansöka. Uppstår något problem kan vi reda ut det per telefon. Det är relativt lite som ska skickas med i ansökan, dels en energideklaration, dels en behörighetshandling, säger Lars Edin.

En förklaring till att så få ansökningar kom in 2016 är enligt handläggarna att fastighetsägarna upplever ansökan som komplicerad. En annan orsak är att de flesta länsstyrelserna inte har hunnit genomföra egna informationskampanjer och få in stödet i sina egna projekt.

Svårstartat projekt
– Än så länge drar vi slutsatsen att ansökan upplevs som komplicerad eftersom så få har sökt stödet. Att man måste ha hyresrabatt för att få stödet tror jag också påverkar. Vi fick åtta ansökningar förra året och har inte fått några efter nyår, säger Anne-Jeanette Johansson.

– Fastighetsägare och bostadsbolag vill gärna veta i förväg hur stor möjligheten är att få stödet. Det är ju en hel del kalkyler som måste göras i förväg. Men det är ändå lite arbete i jämförelse med planeringen för projekten, så det borde inte vara så komplicerat, säger Lars Edin.

Han tillägger att det är med viss vånda som länsstyrelserna har fått läsa på och skapa rutiner för det här nya stödet. Orsaken är att 75 procent av stödet ska betalas ut i förskott och det kräver extra noggrannhet från handläggarnas sida innan stöd kan beviljas.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega