Stora energivinster för Stena när AI styr uppvärmningen

Foto: Anna Kristinsdottir

Låg vattenanvändning, egen elförsörjning och självlärande AI som styr husets värmesystem. Följ med till den Leed-certifierade fastigheten Stuveriet i Göteborg, där Stena Fastigheter tar nya kliv i hållbarhetsarbetet.

Den askblå skrapan vid Masthuggskajen stod klar våren 2023, och har blivit ett av stadens nya landmärken. På 1960-talet huserade Göteborgs hamnarbetarkontor på platsen, men idag har Stena Fastigheter byggt ihop den befintliga huskroppen med en ny,16 våningar hög kontorsbyggnad, där hållbarhet och nya tekniklösningar varit vägledande.

Byggnaden är en av Sveriges första klimatberäknade kommersiella fastigheter, och full av miljösmarta lösningar och ny teknik. Att använda AI för energioptimering av värmesystemet är en av investeringarna, som hittills har visat gott resultat.

– Vi satsar brett på AI-styrda värmesystem i vårt bostadsbestånd, och det kändes självklart att också införa det i Stuveriet, som är vår första egna nyproducerade kommersiella fastighet. Fördelarna är många, framför allt är det en klimatvänlig lösning som spar mycket energi och ger en jämnare energiförbrukning, säger Per Limdal, fastighetschef på Stena Fastigheter.

Värmesystem med machine learning
Det AI-styrda värmesystemet är baserat på maskininlärning, vilket innebär att ett datorprogram läser av och ständigt lär sig mer om fastigheten och hur den påverkas av olika väderförhållanden. Det tar ungefär två månader innan de viktigaste lärdomarna har trimmats in, men systemet fortsätter hela tiden att ta in ny kunskap för att finslipa energieffektiviteten.

– Traditionella uppvärmningssystem som går på en kurva tar enbart hänsyn till utetemperaturen. Det AI-baserade systemet tar in så mycket mer för att energioptimera, som luftfuktighet, regn, blåst, solinstrålning, innetemperatur och hur mycket värme och kyla som husets stomme lagrar. Dessutom läser systemet av väderprognosen, så att det anpassar sig efter om det exempelvis kommer bli soligt och varmt inom några timmar, säger Per Limdal.

Rejäl investering – som ger mycket tillbaka
En av systemets många fördelar är att det ger möjlighet att ha ett snävare intervall på inomhustemperaturen.

– Med ett AI-system blir temperaturen jämnare och vi kan ha ett mindre spann, och kanske lägga oss på strax över 20 grader, säger han.

Enligt Per Limdal är Stuveriets AI-satsning en investering som ger tillbaka, särskilt på lång sikt.

– AI kräver både fysiska och framför allt mjukvaruinvesteringar, men vi ser att de betalar sig i form av lägre energiförbrukning och bättre komfort. Systemet kommer ge mer och mer ju längre det används, säger han.

Certifiering kräver långsiktighet
Stena Fastigheter har valt att certifiera Stuveriet med den globala hållbarhetscertifieringen LEED, i den högsta nivån Platinum. Rozana Eriksson Yevno, ansvarig för kommersiell uthyrning på Stena Fastigheter, berättar att certifieringen har krävt en mängd omfattande och genomtänkta lösningar.

– Certifieringen är ett sätt att visa vilka vi är, att vi vill satsa på lösningar som påverkar klimatet så lite som möjligt. Det gröna värdet på fastigheten blir bättre och samtidigt får vi ett kvitto på att vi gör rätt. Men det tar tid, energi och resurser, och kräver mycket av både oss som fastighetsägare och våra entreprenörer. Därför kräver en sådan här certifiering en långsiktighet, och är ingenting för den som inte planerar att förvalta fastigheten under en lång period framöver, säger hon.

Många kategorier i hållbarhetsarbetet
LEED:s certifieringssystem organiseras i kategorier som bland annat handlar om energi, vattenförbrukning, innemiljö, material och avfallshantering. De höga hållbarhetskraven präglar nästan alla delar av Stuveriets byggnad.

Exemplen är många. Fasaden är byggd med klimatkompenserad betong och återvunnen aluminium. Miljörum, cykelrum och laddstolpar för elbil ska göra det enklare för hyresgästerna att leva hållbart. Inbyggda material är återvunna eller kan återvinnas, och med solceller, gröna tak och låg energiförbrukning satsar Stuveriet på att bli självförsörjande på el.

Minskad vattenanvändning
Att minska vattenanvändningen har också varit ett viktigt mål.

– Vattenhanteringen har krävt mycket planering och många aktiva val. Vårt sedumtak samlar upp regnvatten för att minska belastningen på kommunens dagvattensystem. Vi har en utemiljö som inte kräver extra bevattning, blandarna släpper inte på alltför stora vattenmängder och för att hålla nere vattenförbrukningen har vi duschar i sportloungen på bottenplan som alla i huset kan använda, säger Rozana Eriksson Yevno.

Efter klockan åtta på kvällen går huset ner i sparlåga på driften, och ventilationen anpassas hela tiden efter det behov som finns.

– Sensorer mäter hur mycket koldioxid det är i luften i konferensrummen, och optimerar ventilationen utifrån detta. Det går att spara mycket energi på att inte ventilera när det inte behövs, säger Per Limdal.

Marknaden kräver hållbarhet
Per Limdal och Rozana Eriksson Yevno sticker inte under stol med att certifieringen varit kostsam, men ser samtidigt stora vinster, på flera plan.

– Vissa saker är direkt lönsamma, som de många åtgärderna för att spara energi. Andra saker är svårare att räkna hem direkt men har ett stort värde långsiktigt. Samtidigt märker vi att fler och fler hyresgäster söker efter hållbara lösningar. Så certifieringen möter upp det som marknaden efterfrågar, säger Per Limdal.

Tre tips om AI-styrd uppvärmning

  • Det krävs bra infrastruktur och möjligheter till enkel uppkoppling i fastigheten.
  • Tänk på att många sensorer krävs för att ta in olika data från huset.
  • Utvecklingen av AI-styrd uppvärmning är fortfarande i ett tidigt skede, även om tekniken och möjligheterna finns. Inom några år kommer den tekniska utvecklingen ha gått ännu mer framåt.

Text: Ulrika Ernström
redaktionen@forvaltarforum.se

Klimatsiffror från Stuveriet

  • Klimatavtrycket för Stuveriet är 272 kg CO2e/BTA (kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea). Det ligger i det lägre spannet av Boverkets referensvärden för kommersiella projekt.
  • Vid max producerar solcellerna på Stuveriets tak 36 kW, vilket motsvarar hela husets förbrukning och lite till.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega