Elastiska Hem i Södertälje

Telge Bostäder ska som partner i projektet Elastiska Hem arbeta med nudging inom sopsortering och återvinning i några bostadsområden.

Elastiska Hem är ett projekt som leds av Kod Arkitekter i samarbete med 21 partners, däribland Telge Bostäder.

Projektet har beviljats stöd av innovationsmyndigheten Vinnova och målet är nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

En del av projektet kommer att ta plats i några av Södertäljes bostadsområden.

Utvecklar nya lösningar
Elastiska Hem har fått stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation, där syftet är att utveckla nya lösningar som bidrar till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

Projektet som kommer att pågå under två år ska leda till att tre prototyper tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering.

Syftet är att effektivisera användning av ytor, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

Sopsortering och återvinning
– Tanken är att vi i några av våra bostadsområden ska arbeta med nudging inom sopsortering och återvinning. Det handlar om att vi vill hjälpa våra hyresgäster att göra rätt och att stötta dem att påminna varandra att göra rätt, återvinna och återbruka mer än vad vi gör idag, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

– Vi är så glada över att den här konkreta möjligheten att angripa bostadsfrågan utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Det är även ett erkännande till den färdriktning vi tycker behövs på bostadsmarknaden, med nya boendeformer som bygger på delningsekonomi, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig på Kod Arkitekter.

Källa: Telge Bostäder

Partners till Elastiska Hem

Usify, Kairos Future, Bio Bo, KTH Arkitektur, Green Leap, KTH Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent, Kollektivhus Nu, Ebab, Ericsson, BoKlok Housing, Stena Fastigheter, Telge Bostäder, Boverket, Bo Tillsammans, Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Igeia Health Labs, Stiftelsen Tryggare Sverige, Stockholm stad, Trygg-Hansa och Vitec.

Kontakt på Telge Bostäder

Anna Ahrling
Enhetschef
08-550 220 33
anna.ahrling@telge.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega