Solceller lönsam affär

Studien omfattar intervjuer med tio företag som monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år, säger Jan Blad, styrelseordförande i företaget Amokabel som tillverkar energikablar. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier.

Studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el är generellt sett mer lönsamma. Bland dessa användes 90 procent av elproduktionen till egna behov. Av de intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra byggt solcellsparker.

Allt mer konkurrenskraftiga
Trots att antalet intervjuade företag är få så är resultaten i hög grad relevanta. Det nyckeltal som använts för att bedöma produktionskostnaden är vedertaget och används vid motsvarande undersökningar av andra tekniker för energiproduktion. Resultaten i undersökningen är rensade från subventioner.

– Vi har främst undersökt kostnaderna, men givetvis har alla velat tala om lönsamheten. Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, säger Sara Grettve vid Energimyndigheten.

Utvidgad studie
Intervjuundersökningar är resurskrävande men det kvalitativa resultatet bedöms vara tillförlitligt. Nästa steg är att utvidga studien.

– Vi har ett behov av att förstå marknaden bättre. Genom intervjuer får vi veta mer om hur de som investerar i större solcellsanläggningar resonerar. Tillsammans med en ekonomisk analys kan vi sedan bedöma vilka styrmedel som är lämpliga, säger Daniel Kulin vid Energimyndigheten.

Här kan du läsa rapporten Produktionskostnader för el från solceller i Sverige

Rapporten presenteras på konferensen Solforum den 14 september. Läs mer och anmäl dig här

För mer information, kontakta:
Sara Grettve, Energimyndigheten, telefon 016 – 544 22 10
Daniel Kulin, Energimyndigheten, telefon 016 – 544 24 68

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega