Hur upphandlar man städtjänster?

Handboken ”Att välja bästa värde” hjälper dig handla upp städtjänster. Här kan du ladda ner den senaste uppdaterade versionen!

Boken riktar sig till både offentliga och privata upphandlare och har utarbetats av Europeiska federationen för städbranschen (EFCI) och Uni-Europa.

Syftet är att hjälpa upphandlare vid anbudsförfaranden genom att belysa fördelarna med att välja tjänster av hög kvalitet.

Praktiskt stöd
Första versionen av denna handbok publicerades 2005, och handboken uppdaterades 2016 för att spegla den utveckling som skett inom städbranschen och i fråga om upphandlarnas förväntningar samt förändringar i den europeiska lagstiftningen om offentlig upphandling.

Här finner du bland annat frågeformulär som hjälper dig som upphandlare att precisera dina behov av städtjänster.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Ladda ner ”Att välja bästa värde, en handbok för offentlig upphandling av städtjänster”

 

Handbokens rekommendationer till upphandlare

  • Använd kriterierna för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och de kvalitetskriterier som anges i lagstiftningen och avstå från att använda priset som huvudindikator vid upphandling. I vår sektor får inköp som baseras på prisfaktorn ofta en betydande inverkan på de anställdas arbetsförhållanden och sociala välbefinnande, och det kan få till följd att deras hälsa och säkerhet inte kan garanteras. Dessutom skapar det illojal konkurrens mellan företagen, som av den anledningen inte kan garantera tjänster av hög kvalitet.
  • Se till att arbetsrätten och sociala standarder följs: de är en central faktor inom den arbetsintensiva sektorn, till exempel städsektorn.
  • Förkasta onormalt låga anbud eftersom de leder till illojal konkurrens mellan städföretagen, dåliga arbetsförhållanden för de anställda och eventuellt social dumpning.
  • Undvik elektroniska auktioner när städtjänster upphandlas. Även om de är tillåtna enligt de nya bestämmelserna rekommenderar arbetsmarknadens parter att man undviker dem, eftersom de syftar till att pressa priserna och inte bidrar till att upphandla städtjänster av hög kvalitet.
  • Ett alternativ när kontrakt ska tilldelas kan vara möjligheten att kostnadsfaktorn tar formen avett fast pris, så att anbudsgivare enbart konkurrerar utifrån kvalitetsfaktorerna. Arbetsmarknadens parter medger att detta kan vara ett alternativ, men inte det traditionella sättet att upphandla städtjänster.
  • Om det är tillåtet enligt den 6 nationella lagstiftningen bör du använda uteslutningsgrunder enligt vilka du kan förkasta anbud som inte uppfyller skyldigheter enligt social- eller arbetsrättslig

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega