Certifiering ska ge ökad energibesparing i butik

Få energikonsulter har kunskap och erfarenhet om helheten i livsmedelsbutikernas komplexa verksamhet och behov och kan ta ett helhetsgrepp kring alla faktorer som spelar in.

Ett nytt forskningsprojekt ska därför ta fram ett certifieringssystem för konsulter som jobbar med energieffektivisering i livsmedelsbutiker. Det går att spara mycket energi i butiker, i genomsnitt med en tredjedel.

Får inte äventyra drift och varor
Samtidigt som energianvändningen ska minska krävs en säker drift, en säker hantering av varor och liten miljöpåverkan. I Belivs innovationskluster har medlemmar länge lyft denna fråga i nätverket och efterfrågat en certifiering av energikonsulter för just livsmedelsbutiker.

För att öka andelen butiker med låg energianvändning och komma vidare i denna fråga kring energikonsulters kompetens genomförs nu förstudien ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker”.

Rise driver projektet tillsammans med Incert och Ica Fastigheter för Belivs innovationsklusters räkning. Företagen Coop, Bergendahls och Hållbar Miljö & Strategi bidrar även i projektet.

Personcertifiering
– Vi identifierar behovet av konsulter samt vilka kunskapskrav som är rimliga att ställa. Själva förstudien ska resultera i en kravspecifikation som beskriver vilka kompetenskrav som är rimliga att ställa i en frivillig personcertifiering, berättar projektledare Martin Borgqvist på Rise.

– Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar. Tanken är att detta ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker, fortsätter Martin Borgqvist

Största möjliga effektivisering
Pontus Cerin, som är handläggare på Energimyndigheten för Belivs innovationskluster, tror att projektet kan ha stor påverkan.

– Det är oerhört viktigt att vi höjer kunskapen hos energikonsulter i branschen. En energikonsult som har rätt kompetens kan klara av att göra en energikartläggning som innefattar både fastighetens och butikens energianvändning. Energikonsulten kan då också ge förslag på hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

Mer information: Kontakta projektledare Martin Borgqvist, RISE, tel 010-516 56 52, martin.borgqvist@ri.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega