Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

Tvättstugeutrustning – nytt avtal!

Electrolux Professional AB antas som rangordnad etta i HBV:s nya ramavtal för Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar gälla den 16 januari 2021. Miele AB rangordnas som nummer två och AB Podab som nummer tre.

Det nya avtalet innebär ett ökat fokus på maskiner med värmepumpsteknik och precis som i befintligt ramavtal har HBV ställt höga krav på produkternas livscykelkostnad.

Ett större sortiment för prissatta reservdelar finns även med som en nyhet i avtalet, vilket har varit ett önskemål från våra medlemmar för att enkelt kunna utföra servicearbeten på maskiner som inte längre omfattas av garantin.

Ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig

Omfattning
Ramavtalet Tvättstugeutrustning 21-102 omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus, såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord och bokningstavlor. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter.

Möjlighet att tillämpa trepartsöverenskommelse finns.

I utvärderingsmodellen har HBV lagt stor vikt på produkternas livscykelkostnader och inköpspriset har viktats lika högt som produkternas totala vatten- och energiförbrukning.

 • En kapacitet på 30.000 tvätt-/torkomgångar.
 • En vattenkostnad på 0,02 kr/l (endast tvättmaskin, ej torktumlare).
 • En energikostnad på 1 kr/kWh.
 • Energiförbrukningen samt vattenförbrukningen kommer att beräknas med 50 % (15.000) full maskin samt 50 % (15.000) halvfull maskin.

Ett oberoende testinstitut kommer att testa en av HBV utvald tvättmaskin och torktumlare ur Electrolux Professional AB:s sortiment. Tvättmaskinen ska testas avseende tvättresultat D, tvättid, vattenförbrukning och energiförbrukning enligt standard EN60456:2016. Torktumlaren ska testas avseende torktid samt energiförbrukning enligt standard EN61121:2013/A11:2019 (med ändring av 50 % restfuktighet vid start).

Antagna leverantörer i rangordning

 1. Electrolux Professional AB
 2. Miele AB
 3. AB Podab

Några nyheter i korthet

 • Större fokus på brett sortiment av maskiner med värmepumpsteknik.
 • Ett större sortiment av prissatta reservdelar för att underlätta för HBVs medlemmar och kunder att utföra servicearbete som inte omfattas av garantin.
 • Mopptvättmaskin – ny produkt som utvärderats.
 • Maskinerna ska inneha språkvalsfunktion på minst fem stycken språk; svenska, engelska, finska, arabiska och tyska.
 • Skärpta miljökrav gällande transporter. Bland annat kommer minst
 • 25 % av transporterna som används för leverans inom ramavtalet att vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Avtalstid
2020-01-16 – 2022-01-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

 

Kontakt

Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

 

Bli den första att kommentera "Tvättstugeutrustning – nytt avtal!"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega