Modell för hyressättning fallerar

Växjöbostäder och Fastighetsägarna Syd har tillsammans med Hyresgästföreningen arbetat för en ny hyressättningsmodell i Växjö. Samarbetet har nu havererat.

Under ett och ett halvt år har projektet pågått med syfte att tillsammans ta fram en ny hyressättningsmodell i Växjö som gynnar hyresrätten som upplåtelseform och ger rättvisare hyror.

De tre parterna som ingått i projektet är Hyresgästföreningen Sydost, Fastighetsägarna Syd och Växjöbostäder AB. De två sistnämnda väljer nu att avbryta samarbetet.

– Den nya modellens hyror måste spegla hyresgästernas värderingar och täcka kostnader för renoveringar och standardhöjningar. Den senare delen har Hyresgästföreningen inte varit beredd att diskutera, säger Carl-Lennart Lagerström, affärschef, Fastighetsägarna Syd.

Fastighetsägarnas gemensamma förslag är en lösning som redan finns och tillämpas i övriga landet bland annat i Helsingborg och Malmö. Här har hyresgästföreningarna i de båda städerna medverkat till en lösning och gjort en överenskommelse med fastighetsägarna.

Hyresgästföreningen Sydost accepterar inte Helsingborgs och Malmös lösning. De föreslår istället att den befintliga modellen ska kompletteras med fler parametrar.

– Det är inte acceptabelt att säga nej till en lösning som samtliga parter är nöjda med i andra städer och samtidigt föreslå något som är precis tvärtemot vad regeringens utredare Claes Stråth föreslår i sin utredning kring systematisk hyressättning, nämligen att minska antalet parametrar, säger Maria Säterdal, VD Växjöbostäder.

Hyresgästföreningen vill att projektet ska fortsätta, vilket Fastighetsägarna Syd och Växjöbostäder inte finner meningsfullt.

– Om Hyresgästföreningen kan tänka sig en väl beprövad lösning som verkar positivt för hyresrättens förutsättningar när det gäller t ex kostnader vid renoveringar är de välkomna att ta kontakt med oss igen, säger Maria Säterdal, VD Växjöbostäder.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega