NCC bjuder på hållbara hyresavtalet

marcus-sandahlAlla kan ta del av innehållet i avtalet. Det säger initiativtagaren till NCC:s nya hållbara hyresavtal, Marcus Sandahl, när han berättar hur det går med avtalet.

Bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC är först med att erbjuda kunder som hyr kommersiella lokaler ett hållbart hyresavtal som inte bara omfattar miljö- utan även social- och ekonomisk hållbarhet.

Avtalet är en vidareutveckling av Fastighetsägarnas gröna hyresavtal.

– Vi delar med oss av innehållet i avtalet. Är det så att man har funderingar kring detta så är det bara att ta kontakt med oss, så berättar vi mer om hur vi tänker. Dörren är öppen, men vi vill gärna ha ett samtal med de som är intresserade av att använda avtalet, så att de inte bara klistrar in innehållet i sina egna mallar, säger Marcus Sandahl, säljchef på NCC Property Development.

Först i världen
I början av september när Förvaltarforum stämde av med några av de stora svenska fastighetsbolagen hade ingen annan ett lika heltäckande hållbart hyresavtal som NCC.

– Jag tror att vi är bland de första i världen som erbjuder ett sådant här avtal. Jag har inte hittat något annat. I vissa hyreskontrakt för kommersiella lokaler och bostäder finns ju miljödelar i avtalen, men ingen som tar med hela perspektivet, säger Marcus Sandahl.

Han tror att förklaringen till att NCC kan vara snabbare med att införa den här typen av förändringar är att företaget har korta beslutsvägar i organisationen.

Nya delarna
– NCC har innovation och nytänkande väldigt högt på vår agenda. Vi är organiserade för att förverkliga bra idéer och det är högt i tak. Idén till det hållbara hyresavtalet kom från mig och min jurist i början på året över ett glas vin. Sen har vi arbetat fram det här avtalet med stöd av många andra.

Många känner till Fastighetsägarnas gröna hyresavtal, men vad innebär egentligen de nya delarna om social- och ekonomisk hållbarhet i NCC:s nya avtal?

De sociala och ekonomiska villkoren handlar om hur man som företag konkret kan bidra till utökad hållbarhet. De sociala delarna handlar dels om hälsa och nöjda medarbetare samt hur man kan arbeta med jämställdhet och samhällsengagemang. De ekonomiska delarna innefattar dels hållbara inköp, återvinning och återanvändning av möbler men även delar om ansvarstagande företagande.

Som exempel på ansvarstagande följer NCC FN:s Global Compact som bygger på att företag ska följa principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s internationella arbetsorganisation ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. (se faktaruta)

Flexibelt avtal
Det är frivilligt för hyresgästen att inkludera hållbarhetsbilagan i hyresavtalet. Bilagan kan också anpassas utifrån parternas ambitionsnivå. Och avtalet följer med fastigheten till den nya ägaren när NCC säljer byggnaden.

Med den nya bilagan hjälper NCC de företag som hyr kommersiella lokaler att bidra till ett hållbart samhälle. Bilagan har en tydlig checklista för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. NCC bidrar också med tips och verktyg för hyresgästens hållbarhetsarbete.

I sin helhet innehåller det nya avtalet åtaganden som omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.

Balansgång
Dokumentet reglerar hyresvärdens och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad i arbetet med hållbarhetsfrågorna. Hyresvärden och företaget som hyr lokalerna stämmer sedan av hur det går med hållbarhetsarbetet i återkommande uppföljningsmöten.

Men vad händer om hyresgästerna inte kan leva upp till avtalet?

– Det är det som är svårigheten i det här, att hitta en balans som gör att man ändå försöker höja sig, samtidigt som det inte kan vara ett avtal som ställer för höga krav eftersom ingen då vågar gå in i det. Men ambitionen är att fastighetsägare och hyresgäster ska ha uppföljningsmöten och jobba med det här.

Inte bara ord
Marcus Sandahl berättar att det nya avtalet har fått väldigt stor och positiv respons i branschen. Många företag och fastighetsägare har hört av sig och frågat vad avtalet innebär. NCC har också arrangerat möten och berättat om avtalet för andra aktörer i branschen.

– Vi har en ödmjuk approach för att se vad man kan göra bättre och hur man kan förädla avtalet. Jag vill inte säga att det här är ett dokument som säger att så här måste det vara, utan man kan föra ett resonemang kring det och diskutera vad som är vettigt att ta med.

NCC:s ambition är att det inte bara ska bli ett tandlöst avtal, utan att det här ska sätta lite press på både hyresvärdar och hyresgäster. Att gå från ord till handling är det viktiga.

Inga kunder än
Trots det stora intresset från branschen är det hittills inga kunder som har tecknat det nya hållbara hyresavtalet, men Marcus Sandahl hoppas att det kan ske senare i år.

– När vi väl har fått någon som har tecknat ett avtal kan vi gå ut och trumma ut budskapet hur det blev. Det här är mer för att vi ska komma igång och få något att hända. I alla diskussioner som vi har, framför allt med kontor, finns ett jättestort intresse för det hållbara avtalet, säger Marcus Sandahl.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Marcus råd i hållbarhetsfrågor

  • Var inte rädd att gå från ord till handling.
  • Ha en ödmjuk approach och diskutera för att hitta rätt modell.
  • Dela med er av goda idéer.
  • Prioritera nytänkande och ha högt i tak.
  • Bygg vidare på bra initiativ.

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega