Bra luft gör dig smartare och mer produktiv

Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Bra inomhusluft gör dig smartare och hjälper dig att prestera bättre. Det var budskapet från Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, när hon talade på Nordbygg.

Hon presenterade en mängd olika forskningsresultat som påvisar sambanden mellan luftkvalitet, produktivitet och inlärningsförmåga.

– Det finns en rad studier som visar att vi presterar sämre när luften är dålig. Det kan bli dyrt på många sätt, säger hon.

En undersökning har enligt svenska Arbetsmiljöverket visat att dålig ventilation sänker prestationsförmågan med upp till 15 procent.

– Det innebär att ett företag bara får ut 85 procent av sina anställdas kapacitet vilket i sin tur leder till minskad produktivitet.

Värt dubbla luftflödet?
Ett forskarteam i USA har undersökt hur ökade luftflöden påverkar energianvändning och produktivitet.

Slutsatsen var att produktiviteten ökade med åtta procent om man fördubblar uteluftsflödet från 9,5 liter per sekund och person till 19 liter per sekund och person.

– Det motsvarar en ökad förtjänst på hela 6 500 US-dollar per anställd och år, säger Britta Permats. Och den ökade energianvändningen kan kompenseras med bättre värmeåtervinning.

För varmt inte heller bra
En dansk forskare har studerat sambandet mellan luftflöde och prestation hos skolelever som gjort tester i läsförståelse och matematik.

– När man kommer under luftflöden på 6 liter per sekund och person då blir prestationen sämre. Det drabbar framförallt de barn och ungdomar som behöver längre tid på sig.

Det finns också ett samband mellan temperatur och prestation. 21–22 grader är en normal inomhustemperatur.

– Den danska studien visar att både prestation och inlärningsförmåga gick ned vid temperaturer över 22 grader.

Räcker inte med självdrag eller mekanisk ventilation
Även en undersökning från finska folkhälsomyndigheten visar att dålig inomhuskvalitet i skolorna försämrar lärandemål och ökar frånvaron. I Finland är kravet på luftflöde 6 liter per sekund och person.

Mätresultaten visade att luftflödet var otillräckligt i 58 procent av klassrummen. Ventilationen var inte tillräcklig i ett enda klassrum med självdragsventilation eller endast mekanisk frånluftsventilation.

Fler och fler elever
I svenska skolor i dag är minimikravet ett luftflöde på 7 liter per sekund och person plus 0,35 liter per sekund per kvadratmeter.

– Tyvärr vet inte exakt hur luftkvaliteten är i svenska skolor i dag. Däremot vet vi att det blir fler och fler elever i klasserna, vilket är ett bekymmer enligt Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten.

IVL tog år 2014 fram rapporten ”Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor”. I den rekommenderas ett luftflöde på 25 liter per sekund och person.

– Tror aldrig att vi kommer ha det i våra skolor, det kostar för mycket. Och då har forskning ändå visat att luftbehovet för barn är 20–30 procent större än för vuxna, eftersom barn växer.

Hög koldioxidhalt ökar sjukfrånvaro

En amerikansk studie visar att förhöjda halter av koldioxid ökar sjukfrånvaron på skolor. Även högre koldioxidhalt under kort tid sänker uppmärksamheten och ökar frånvaron.

Det har också gjorts experiment som visar att luften i sovrum avgör hur vi sover och hur vi mår och presterar dagen efter. Studenter fick sova med respektive utan ventilation.

– Det visade sig att de studenter som sovit i rum med ventilation var mindre sömniga och mer koncentrerade dagen därpå och hade bättre testresultat för logiskt tänkande, säger Britta Permats.

Påverkar kognitiv förmåga
En annan amerikansk studie visade att koldioxidhalten också hade en direkt inverkan på den kognitiva förmågan, i det här fallet krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande.

– Försökspersonerna presterade dubbelt så bra med ett uteluftflöde på 20 liter per sekund och person jämfört med 10 liter per sekund och person.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

  • Uteleuftsintag på minst 25 l/s och person minskar risken för byggnadsrelaterade symptom
  • Stäng aldrig av ventilation helt, inte ens på nätter och helger
  • Kontrollera och gör rent luftintaget
  • Byt filter regelbundet, helst två gånger per år (våren efter pollensäsong och på vintern)
  • Kontrollera att tilluftsfiltret är helt och korrekt monterat.

Ladda ned Britta Permats presentation här