Bättre information kan spara miljarder i förvaltningen

pengar_bredFastighetsbranschen skulle kunna minska sina kostnader för förvaltningen med åtskilliga miljarder kronor per år genom bättre information och kommunikation. Detta enligt en rapport från Svensk Byggtjänst och Industrifakta. Förvaltningen av bostäder skulle kunna spara nio miljarder per år och förvaltningen av offentliga och kommersiella lokaler åtta miljarder kronor per år.

Rapporten bygger på telefonintervjuer med 290 företag i bygg- och fastighetssektorn, inriktade på underhåll och förvaltning.

Företagens företrädare har fått ta ställning till möjligheterna att minska kostnaderna i förvaltning och underhåll med bättre och tydligare information mellan beställare och utförare.

Otydliga krav och underlag ger fördyringar
Otydliga krav och förfrågningsunderlag, otydligt definierade behov samt olika information till inblandade parter är bara några saker som bidrar till fördyringar i förvaltningen.

Även att erfarenheter från tidigare förvaltningsuppdrag inte tas till vara i tillräcklig utsträckning samt otydligt formulerade kvalitets- och funktionskrav är andra brister.

Spara nio miljarder i bostadsförvaltning
I genomsnitt tror de svarande att de skulle gå att minska den årliga kostnaden för förvaltning av flerbostadshus med cirka 15 procent, om beskrivningar och annan information i projekten fungerade optimalt.

Utslaget på hela branschen motsvarar det en besparing på nio miljarder kronor per år. Allmännyttiga bolag tror sig kunna spara mest.

… och åtta miljarder i förvaltning av lokaler
Bättre och effektivare information skulle kunna spara cirka 15 procent per år även i förvaltningen av offentliga och kommersiella lokaler.

Det ger en möjlig besparingspotential för hela branschen på åtta miljarder kronor årligen. Även här ser offentliga aktörer störst möjligheter till besparingar.

Minskad risk för bristande underhåll
Besparingarna tack vare bättre information ska hämtas hem genom bättre tidhållning av projekt, minskad risk för störningar och förseningar, bättre samarbetsklimat samt minskad risk för fel och skador på grund av missförstånd.

Bättre information kan också minska risken för bristande och underhåll som leder till fördyringar längre fram.

Nytt digitalt klassifikationssystem
Rapporten är en illustration till hur mycket effektivisering bygg- och fastighetssektorns nya digitala klassifikationssystem Coclass kan bidra med.

Coclass, som presenterades i mitten av juni ska successivt ersätta det nuvarande klassifikationssystemet BSAB 96.

Coclass-systemet är nu ute på remiss till den 9 september.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Läs hela rapporten här

Läs mer om Coclass här

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega