IVL


Klimatomställningens stora vinnare

En gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster växer fram. Sverige har goda förutsättningar att bli en av omställningens stora vinnare, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet och Filip Johnsson, Chalmers.


Testa din klimatpåverkan!

IVL:s webbverktyg Klimatkontot, som räknar ut ditt årliga koldioxidutsläpp som privatperson, har aldrig haft så många besökare som nu – 150 000 sedan årsskiftet. Intresset…

Nytt verktyg för miljöberäkning

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, ett öppet, branschgemensamt verktyg för att alla ska kunna beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att…
Få farliga kemikalier i förskola

En ny forskningsrapport visar att kemikaliesmarta åtgärder lönar sig i förskolor. Forskarnas mätningar på den nybyggda förskolan Hovet vid Liljeholmen i Stockholm visar att de…