Diös satsar på smart energieffektivisering

Diös fastighet på Frösö Strand, Östersund.

I början av våren kommer Diös i samarbete med Jämtkraft och Power2U att installera effektiviseringsverktyg i några av sina fastigheter i Åre och Östersund.

Syftet är att identifiera energitjuvar och därmed effektivisera all energianvändning i respektive fastighet. Målet är att ansluta fler fastigheter med ambitionen om att bli klimatneutrala.

Tidigare denna vecka påbörjades en kartläggning för att kunna testköra de första fastigheterna. De lösningar som Power2U har utvecklat kommer att hjälpa fastighetsbolagen att styra när på dygnet de använder energi.

Så funkar det
Det handlar om att koppla ihop traditionell el- och värme i fastigheten med nya komponenter så som solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest effektiva energianvändningen. Processen bygger på optimeringsalgoritmer med maskininlärning.

Power2U är en gemensam satsning av de regionala energibolagen Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska Verken, Umeå Energi, Öresundskraft tillsammans med det europeiska samverkansföretaget InnoEnergy som står bakom satsningen.

Digital utveckling
– Satsningen vi gör genom Power2U ligger helt i linje med vår strategi kring smart stadsutveckling och vår ambition om att bli klimatneutrala. Det är också ytterligare ett steg i vår digitaliseringsutveckling. Det ger oss en riktigt bra helhetssyn där vi kan knyta samman alla våra hållbara lösningar såsom laddinfrastrukturen till elbilarna, solcellerna och uppvärmningen i fastigheterna, säger Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef på Diös.

Testkörningen görs i fastigheter i Östersund och i Åre. Därefter är planen att göra en bredare satsning.

Källa: Jämtkraft