… och himlens dammluckor öppnades

Skärhamn, torsdagen den 14 september 2017. Det hade börjat regna över Tjörn redan på förmiddagen. Ovädret tilltog allt mer och innan kvällen var över stod öarna mitt i den värsta översvämningen på 15 år. Byggnader svämmades över, på vissa håll meterdjupt i källarna, och de materiella skadorna var omfattande.

Det hade fallit ett så kallat 100-årsregn, mer än 50 mm på ett dygn. Som namnet avslöjar faller de ytterst sällan, och är således inte något man vanligtvis dimensionerar kommunala dagvattensystem för att hantera.

Men klimatförändringarna håller på att förändra det. I rapporten ”Extremregn i nuvarande och framtida klimat” (2018) bedömer SMHI att skyfallen kommer att bli 20–40 procent kraftigare till 2100. Effekterna kommer att vara märkbara redan under kommande decennier.

Seattle i USA konstaterar samma sak i en nyligen publicerad studie ”Intensity Duration Frequency Curves and Trends for the City of Seattle” (2017). De bedömer att det man tidigare definierat som 100-årsregn numer kan komma att falla så ofta som vart 25:e år.

Så vad kan fastighetsägare göra? Självklart behöver vi fortsätta effektivisera energianvändningen och satsa på förnybar energi. Men som fastighetsägare bör man även se över vilka risker ett skyfall kan orsaka på fastigheten och hur förberedd man är.

I nyproduktionen sker detta redan på många platser. I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på såväl gröna tak som bland annat fördröjer avrinningen till marken, som andra system för hantering av dagvatten. För som Stockholms stad själva konstaterar: ”Skyfall och längre perioder med ihållande regn innebär risk för översvämningar. Behovet av dagvattenfördröjning ökar. […] Det bör finnas markområden som klarar temporära översvämningar dit dagvatten kan ledas.”

Ett annat exempel är Frankrike. Sedan 2015 måste alla nya kommersiella byggnader i landet antingen ha gröna tak eller solceller. (Varför kan vi inte bestämma det samma i Sverige?). Tanken är intressant; antingen minskar man klimatpåverkan genom solceller eller så förebygger man konsekvenserna genom växter.

Men varför inte både förebygga och agera? Elforsk bekräftar i rapporten ”Solceller på svarta, vita och gröna tak” (2017) att det går alldeles utmärkt att kombinera solceller med gröna tak. Och ytterligare ett sånt bevis har vi nyligen sett på Vasagatan 10 i Stockholm där SPP satsat på båda lösningarna med fina resultat. För det vann SPP för ett par veckor sedan ett Hedersomnämnande av Svensk Solenergi som Årets anläggning 2017 –välförtjänt och helt rätt i tiden!

I Bibeln står det ”Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades, och regnet strömmade ner över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.” Låt oss hoppas att vi behöver bli så gamla innan det händer igen.

Stefan Lindsköld
redaktionen@forvaltarforum.se

Stefan Lindsköld är vd och partner i Aktea Energy som är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Han har under flera år drivit Stockholms stads Företagsnätverk för hållbara fastigheter, och är även initiativtagare till Solcellsgruppen där fastighetsägare och fastighetsutvecklare träffas för att diskutera lönsamma solcellsinvesteringar.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega