Diös har certifierat hela driftorganisationen

Diös har certifierat hela sin driftsorganisation till fastighetstekniker enligt branschstandard. Samtliga yrkesarbetare tillträdde sina nya roller den 1 april.

Syftet har varit att ytterligare kompetenshöja och utveckla yrkeskåren och därmed också öka kvaliteten av drift, skötsel och servicegraden till hyresgästerna.

Diös är först ut som fastighetsbolag att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker. Utbildningen och certifieringen är framtagen av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som under en femårsperiod arbetat fram en standard för branschvalidering kallad FAVAL.

Läs Förvaltarforums tidigare artikel om Diös certifiering