Så kan vvc-slöseriet minska

Värmeförlusten från varmvattencirkulation (vvc) är fyra gånger högre per kvadratmeter än den är från en välisolerad yttervägg. Men det finns lösningar för att minska förlusten.

Det skriver tidningen Energi & Miljö som har intervjuat energiexperten Roland Jonsson, konsult på WSP och projektledare på Bebo.

Han vill ta itu med de ”verkliga” energislösarna och presenterar några lösningar som skulle kunna minska energiförlusterna för vvc:

  • Rör i rör, det vill säga att vvc-ledningar går inuti varmvattenledningen.
  • Metoder för att backa varmvattnet när man inte använder det.
  • Kortare rördragningar.
  • Bättre isolering av rören.
  • Varmvattenberedning för en eller flera lägenheter.
  • Genomströmningsvärmare vid tappkranen.