AMF Fastigheter ska bidra till balansen i kraftnätet med ny metod

AMF Fastigheter har tagit ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att ansluta sig till den så kallade FCR-marknaden. Med metoden går man under kritiska perioder ned i egen elkonsumtion, med förhoppningen att kunna bidra till ett stabilare kraftnät som i sin tur möjliggör för mer förnyelsebar energi från sol och vind. AMF Fastigheter är ett av de första svenska fastighetsbolagen att ansluta sig.

För att nå klimatmålen behöver Sverige bli mer elektrifierat. I takt med att elförbrukningen ökar, ökar dock också pressen på elnätet. Under kalla och vindstilla vinterdagar när elanvändningen är hög kan det uppstå en obalans mellan produktion och användning, eftersom energin man kan utvinna från sol och vind av naturliga skäl blir lägre. Samtidigt vill man öka andelen förnyelsebar energi och planerar att bygga ut den kraftigt kommande decennier.

Ett sätt att jämna ut denna obalans och stabilisera kraftnätet är genom den så kallade frekvensreserven, frequency containment reserve (FCR). På FCR-marknaden kan elkonsumenter sälja sin elförbrukning och på så vis bidra till att stabilisera kraftnätet. Nu ansluter sig AMF Fastigheter till FCR-marknaden, som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige. Anslutningen sker i samarbete med Vattenfall och systemleverantören Sympower.

– För att nå klimatmålen måste vi lyfta blicken och se var vi kan göra skillnad, även bortom den egna verksamheten. Genom att ansluta oss till FCR-marknaden hoppas vi kunna bidra till ett mer stabilt kraftnät och stödja användningen av mer fossilfri energi i Sverige. Ju fler som ansluter sig ju bättre, så vi hoppas också inspirera fler i branschen till att ta samma steg, säger Michael Eskils, hållbarhetschef hos AMF Fastigheter.

Rent konkret innebär det att AMF Fastigheter under vissa kritiska perioder stänger av ett antal installationer i sina fastigheter, och på så vis sänker sitt energibehov. Tekniken kommer att implementeras i mer än halva fastighetsbeståndet med en total kapacitet om cirka 1600 kilowatt, vilket motsvarar ungefär 500 villors effektbehov. Installationerna som stängs av kommer inte att påverka hyresgästerna eller deras verksamheter.

– AMF Fastigheter är Vattenfalls första fastighetskund på FCR-marknaden. Vi har hittills haft kunder inom industrin men att nu AMF Fastigheter, som dessutom är elkund med 100 procent fossilfri el, ansluter sig öppnar det upp för helt nya möjligheter inom fastighetsegmentet. Frekvensreglering av elsystemet är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan medverka för att upprätthålla balansen i nätet och möjliggöra alltmer fossilfri el i kraftsystemet, säger Henrik Juhlin, Head of Power Management på Vattenfall.

Källa: AMF Fastigheter

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega