Bättre städning i Helsingborg

Helsingborgshem förbättrar städningen och inför kvalitetssystem efter feed-back från kunderna.

Hyresgästerna är inte nöjda med kvaliteten på städningen i gemensamma utrymmen. Det visar också bostadsföretagets hyresgästenkät Kundbarometern.

Därför börjar Helsingborgshem att upphandla städentreprenörer som är certifierade enligt det nordiska kvalitetssystemet INSTA 800.