KTH-doktorand utvärderar spillvattenvärmeväxlare

Tillsammans med KTH ska företaget Inex laboratorium undersöka bland annat temperaturverkningsgrad och värmeövergångstal hos olika typer av spillvattenvärmeväxlare. Värmeväxlarna ska studeras både i laboratorium och i fält.

Utvärderingen ska göras av företagets industridoktorand Sofia Korpar Malmström, KTH.

Produkter för att ta tillvara värmen i avloppsvatten har funnits länge, men tekniken är fortfarande inte vanlig, och långtidsmätningar på anläggningar i drift saknas.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega