Säkerhetschef på Jernhusen

Foto: Sören Andersson

Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen.

Michael börjar i januari och kommer närmast från rollen som säkerhetschef på Stockholm Live, som bland annat driver Tele2 Arena och Friends Arena. Han har även en bakgrund inom bland annat brandförsvaret.