Ny auktorisation för plåt- och ventföretag

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen har tagit fram en ny auktorisation för sina medlemsföretag.

Auktorisationerna omfattar all produktion och ger de auktoriserade företagen kontroll på projektflödet från förfrågan till kundöverlämnande.

Till sin hjälp har företagen en handledning med instruktioner och mallar som hjälper dem att ta fram en egen arbetsmodell för sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Auktorisationen för ventilationsföretag omfattar också utbildning för både montör och arbetsledare, medan endast byggnadsplåtslageriernas arbetsledare omfattas.

Läs mer på Plåt & Ventföretagens hemsida