”Vi förbrukar inte resurser i onödan”

Agenda 2030 är en pådrivande faktor för Chris Österlund, VD på Botkyrkabyggen. Det handlar om att integrera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i det dagliga arbetet. Viljan att göra nytta, göra skillnad och se resultat är hennes bränsle.

Chris Österlund är i dagsläget VD på Botkyrkabyggen, företaget hon en gång i tiden började på som konsult. Efter att ha avancerat till Ekonomichef gick hon vidare och genom åren har hon skaffat sig erfarenheter inom flera olika fastighetsrelaterade verksamheter.

Att ha sett fastighetsbolag från olika sidor har varit nyttigt. Som Ekonomi- och finanschef på Sveriges Allmännytta mötte hon kommunpolitiker och företagsledningar i hela landet och genom olika VD-roller känner hon väl till fastighetsbolagens frågor.

– Det är väldigt viktigt att båda förstår förutsättningarna och att styrelse och ägare ger klara direktiv till bostadsbolaget för att de ska kunna göra ett bra jobb.

Direktiven från Botkyrkabyggens ägare är kloka anser hon.

– Man har utgått ifrån bolagets förutsättningar och sett att det är ett stort miljonprogram som ska tas om hand. Vi ska fokusera på att renovera och göra det varsamt så att vi inte spränger vare sig bolagets ekonomi eller hyresgästernas – och även säkerställa boinflytandet.

Stort underhållsbehov
I Botkyrkabyggen fall stod man inför ett underhållsbehov och har de senaste åren investerat två miljarder kronor, vilket de har kunnat finansiera till 50% med eget kapital. Hur lyckas man hålla i pengarna när man jobbar med ett miljonprogram?

– Det viktiga är att man inte gör för mycket och naturligtvis inte heller för lite. Vi jobbar med målsättningar som vi följer upp varje vecka. Vi har då kunnat effektivisera vår verksamhet löpande och använt det ökade utrymmet till att kvotera det underhåll som varit viktig.

Chris Österlund säger att miljonprogrammen ofta är utskällda, att de ser så lika ut. Men tack vare den repetitiva utformningen kunde man, efter en pilot, skala upp renoveringen.

Samhällsansvar med affärsmässiga principer
Hon anser att Botkyrkabyggen har satt rätt nivå på sina stambyten. Det handlar om att gå varsamt fram och göra det absolut nödvändigaste och låta annat vara valbart. Med en mindre kalkyl, kan man göra mycket men man riskerar inte att det blir för stora projekt där man tappar kontrollen på kostnaderna.

– Då måste man kanske avbryta och börja förhandla om ytterligare höjd hyra. Får man inte med sig hyresgästerna på en fortsättning riskerar man att det fastnar.

Värnandet om de boende och människorna i områdena är något som ligger Chris Österlund varmt om hjärtat. Hon anser att hennes uppdrag är att visa på den hållbart lönsamma affären där hon kan kombinera ett samhällsansvar med affärsmässiga principer.

Qvinna i Botkyrka
Ett av många exempel är Qvinna i Botkyrka. Sedan några år tillbaka erbjuder bolaget kvinnor som bor i deras områden, och som står långt ifrån arbetsmarknaden, en möjlighet till egen försörjning och fast jobb genom att de får en anställning att hålla rent och snyggt i Botkyrkabyggens områden.

– Det är en av mina hjärtefrågor och handlar även om jämställdhet. För de kvinnor som tidigare kanske har varit beroende av bidrag är det en enorm skillnad att få en anställning och avtalsenlig lön. Det ger självförtroende och självständighet. Samtidigt vinner bolaget på det. Vi får bättre kvalitet i städningen till ett lägre pris.

Mota bort smutsig bransch
Chris Österlund radar upp än fler fördelar med Qvinna i Botkyrka; tar man hand om städningen själv motar man bort en smutsig städbransch med osunda villkor och kvinnorna blir goda förebilder där de bor och för sina barn. De får ökad rådighet över sina liv och syns ute i områden där ofta männen dominerar det publika rummet.

– Det blir ett starkt signalsystem både i lokalsamhället och i övrigt, att kvinnor jobbar och drar ihop till sin försörjning. Plus att många som bor där tenderar att inte skräpa ner lika mycket när det är någon man känner som plockar och gör fint.

Grundbult i all förvaltning
Hon har fått synpunkter på att det är ”typiskt att det är kvinnor som städar och håller rent” men då framhåller hon att det är Botkyrkabyggens kärnverksamhet – att hålla rent och snyggt.

– Det är en grundbult i all förvaltning. Om någon annan tycker att städning är ett oviktigt, okvalificerat lågstatusjobb så har det hos oss en väldigt hög status, säger hon med eftertryck och fortsätter:
– Det gör mycket för tryggheten och trivseln. Vi har både jobbat med ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet och gjort det på flera nivåer, både ur ett samhällsperspektiv och för den enskilde. Det känns väldigt meningsfullt.

Förbrukar inte resurser
För att få en röd tråd genom Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete och alla insatser har Chris Österlund valt att koppla ihop värdet på fastigheterna och värdeutvecklingen med FN:s Agenda 2030.

– Det har varit ett sätt att undvika att jobba i projektform, att använda den verksamhet vi ändå ska utföra – hålla rent och snyggt eller renovera – och göra det på ett hållbart sätt. Om vi gör väldigt lite i våra renoveringar, inte mer än vad vi måste, då bidrar vi till att inte kasta ut saker som faktiskt funkar ett tag till. Vi förbrukar inte resurser i onödan, säger Chris Österlund och fortsätter:

– Och det kan ju låta lite fluffigt men vi gör detta i alla delar. Vi låter inte social hållbarhet och ekologisk och miljömässig hållbarhet åka sidovagn. Är det en del i affären då åker det upp på en prioriterad plats ganska omedelbart, konstaterar hon.

Tomtebloss i mörker
Många av de goda idéer som kommer fram riskerar att bli som tomtebloss i mörker – projekt som lever under en kort period, anser hon. Det är bättre att jobba in bra idéer i den ordinarie verksamheten, för att kunna ”provtrycka” dem ordentligt och se vad som fungerar.

– Jag har ingenting emot pilotprojekt. Men vi måste bli mycket duktigare på att utvärdera resultatet och effekten av det som vi gör. Genom att ha det integrerat i förvaltningen blir det inte heller personberoende, utan är en del i det vi gör.

Nyproduktionskrav
Botkyrkabyggen har i dagsläget renoverat knappt hälften av sina miljonprogramsfastigheter. När det nu är kärvare tider så prioriteras stambyten framför annat, liksom att ha koll på driftnetto. Hon påpekar att de även har nyproduktionskrav och att de gärna vill kunna leverera det, men att de ”väntar in både lite tur och tajming” i konjunkturen på byggmarknaden för tillfället.

– Vi bygger beredskap vilket innebär att vi jobbar fram så mycket vi kan, på alla de tidiga skedena, så att vi är så nära det går att kunna handla upp när marknaden vänder och det blir dags att investera igen.

Göra nytta och se resultat
Det märks att Chris Österlund har ett engagemang för sitt arbete och för Botkyrkabyggens kärnfrågor. Det roligaste och mest motiverande med sitt arbete är att ”förstärka allt det goda i samhället”.

– Viljan att göra nytta, göra skillnad och se resultat är min drivkraft och mitt bränsle. Jag är mycket för att följa upp uppsatta mål i det vi gör, så att vi vet att vi gör rätt.

Pris som Årets offentliga ledare
Engagemanget smittar även av sig på hennes ledarstil, 2019 fick hon pris som Årets offentliga ledare. Hon säger att hon vill vara tydlig och transparent. Det ska vara lätt att se vad hon och Botkyrkabyggen gör. Eftersom hon gärna utvärderar satsningar och insatser innebär det att hon också är beredd att ompröva beslut som tagits.

– Det ställer stora krav på mig – och organisationen runt omkring – när vi säger att vi ska vara agila. Men jag vill gärna bidra till att vi blir mer smidiga och kan förändra oss så att vi blir relevanta, även framåt.

Fostrad i stallet
Sin ledarstil säger hon kommer delvis från alla år i stallet. Hon rider och sköter hästar fortfarande, på daglig basis.

– Jag har, som en hel del andra kvinnor i ledande befattning, hästen som mitt stora intresse och har blivit fostrad i stallet. Det handlar om att ta ansvar varje dag. Jag tävlade som ung vilket innebar en vilja att se resultat och att träna mot ett specifikt mål. Jag tror att tydligheten också kommer därifrån. Jag har sett värdet av att vara tydlig och bli förstådd.

Stolt och glad
Förutom priset som årets ledare vann Chris Österlund även priset Sweden Green Building Award 2018, för att hon bidrar med en positiv, hållbar stadsutveckling i Sverige.

– Det är jag väldigt stolt och glad över. Vi jobbar med hållbarhetsfrågan integrerad i verksamheten och kopplar dessutom allt vi gör mot Agenda 2030. Mina medarbetare får möjlighet att känna att de är del av någonting större, något betydelsefullt som bidrar till gott.

Det påverkar även möjligheten till goda rekryteringar anser Chris Österlund.

– Jag upplever att det finns ett väldigt stort intresse för Botkyrkabyggen. Det är en speciell typ av personer som tycker att de gärna vill göra nytta och som dras till oss och det är jag väldigt glad över. Det finns en otrolig kraft i Botkyrkabyggen.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se 

Chris Österlund

Ålder: Född 1961
Uppväxt: Bodde som bebis i Botkyrkabyggen i Tuna. Hennes föräldrar flyttade ner från Hudiksvall och fick en nyproducerad lägenhet i ett av fastighetsbolagets hus. Så småningom flyttade familjen vidare inom Botkyrka.
Yrkeserfarenhet: Juridisk och ekonomisk högskoleutbildning. Första jobbet var på Botkyrkabyggen som ekonomikonsult, senare blev hon Redovisningschef och så småningom Ekonomichef. Därefter Ekonomichef på Sollentunahem, VD på Nynäshamnsbostäder, VD på SSSB (Stockholms Studentbostäder), Chefsekonom på Sveriges Allmännytta, då SABO. Sedan 2017 tillbaka på Botkyrkabyggen som VD.
Familj: Gift med Peter sedan 1984. 2 barn som är utflugna. Häst och två hundar ingår också i familjen.
Bor: På en liten jordbruksfastighet i Sorunda med åkrar och ängar runt omkring. Hästen finns hos grannen.
Fritidsintressen: ”Förutom hästen och hundarna fokuserar vi mycket på att vara mormor och morfar och att umgås med barnbarnen.”
Dold talang: ”Jag brukar säga jag är väldigt bra på att leka. I leken tillsammans med mina barnbarn hittar vi varandra i någonting mer än att jag bara är mormor och en trygg punkt. Vi har väldigt roligt ihop också!”

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega