sjukskrivning

Östersundshem prövar sex timmars arbetsdag

Bostadsbolaget Östersundshem inför på försök sex timmars arbetsdag för alla anställda – för att undersöka om det går att minska sjukskrivningar och stress. Men också för att se om det kan öka lönsamheten.Fler sjukskrivningar

Antalet personer som måste sjukskrivas på grund av arbetsrelaterade sjukdomar ökar i fastighetsbranschen. Årets 99 anmälningar för perioden januari–september är den högsta noteringen på fem…