Locum levererar digital OVK – varje dag klockan 3

– Nu har vi automatiserat hela processen, säger Mikael Nutsos på Locum.

Kravet på obligatorisk ventilationskontroll, OVK, har funnits sedan början av 1990-talet. Vilket kortfattat innebär att en fastighets ventilationssystem ska kontrolleras var tredje år för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Inga konstigheter med det. Men många fastighetsförvaltare upplever processen som kostsam och resultaten av besiktningen som oförutsebar. Locum har hittat en lösning genom en digitaliserad mätprocess.

– Jag var en av experterna som Boverket kallade in när lagstiftarna höll på att skriva författningen för OVK. Sedan var jag en av de första i landet som tillämpade OVK med stolthet. Men vi upptäckte snart att det fanns många osäkerhetsfaktorer, säger Mikael Nutsos, mångfaldig uppfinnare och idag verksam som teknikutredare på Locum.

För att hitta en lösning på problemet började Mikael Nutsos att undersöka orsaken till de många variationerna i mätresultaten.

– Vi såg bland annat stora avvikelser på irisspjäll och på flera k-faktorer för ventilationsdon av olika modeller och fabrikat. Vi studerade även mätosäkerheten på direktflödesmätare av olika fabrikat. Omständigheter som gav oss fastighetsägare anledning att ifrågasätta OVK-besiktningens resultat, säger han.

OVK uppfylls i färre kommuner
För att komma tillrätta med det här har man inom Locum jobbat med insatser som utbildning av besiktningsmän. De tillverkare som Mikael Nutsos undersökte fick också ta del av resultatet av inte mindre än två olika rapporter och lovade då att åtgärda detta.

Trots det har problemen på många håll kvarstått. Enligt en redogörelse från 2019 av branschorganisationen Svensk Ventilation såg man bland annat att det lagstadgade kravet på OVK uppfylls i allt färre kommuner. Många skolor har underkänd OVK, kommuner saknar rutiner för uppföljning av anmärkningar och att regelbunden tillsyn av ventilation och inomhusklimat utöver OVK saknas.

Teknikutveckling blev lösningen
Först nu nästan 30 år senare när teknikutvecklingen för sensorer gick framåt kunde Mikael Nutsos hitta sätt att automatisera av OVK:n.

– Utvecklingen av sensorer med kapacitiva kretsar var det stora tekniksprånget som möjliggjorde en digitalisering. Den typen av sensorer är i princip kalibreringsfria och påverkas varken av värme eller kyla. De är stabila i sin arbetsuppgift och används bland annat inom rymdindustrin, säger han.

Resultatet blev en digital metod, Census Eye, för att mäta ventilationsanläggningens luftflöden. Ett arbete som han har gjort i samarbete med sin arbetsgivare Locum.

– Det som är patentsökt är att besiktiga anläggningen med några få sensorer som sitter på varje referens- och indexdon. Vi börjar längst bort och jobbar närmare och närmare ventilationstornet, förklarar han.

Algoritmer gör jobbet
Mätningarna hanteras genom en algoritm som behandlar miljontals värden och bevakar att dessa inte under- eller överskrids. Sedan jämförs värdet med föregående dag, timme eller vecka.
Avläsningarna görs var 10:e minut och kan följas av fastighetsförvaltaren online. Eventuella avvikelser rapporteras direkt. Sensorerna är batteridrivna med samma teknik som i en ECMO-maskin. Dessutom är det trådlöst.

– Nu har vi automatiserat hela processen och alla punkter som författningen kräver i en OVK-besiktning. All information kommer till din smartphone och kunden följer OVK processen via en kundvänlig webbsida. Alla som använder vårt system får ett mejl klockan 15 varje dag med information med ett fullständigt OVK-protokoll redo för signering av en sakkunnig, säger uppfinnaren.

Nu när OVK-processen är digitaliserad är då frågan vad Mikael Nutsos kommer att jobba på att förenkla i framtiden?

– Jag är en obotlig innovatör. Det finns i mitt DNA att driva fram bättre processer men vad det blir vet jag inte i dag. Jag känner en sådan tacksamhet till Locum och att jag har haft chefer som var proaktiva och teknikintresserade som lät mig bringa ljus i den här frågan, avslutar han.

Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega