Energiexperterna: Här är fallgroparna du bör undvika

Foto: Adobe Stock

Trots ett injusterat värmesystem med både övervakning och rätt inställningar kan kylan leta sig in. Att höja utgående temperatur några grader kanske lockar. Men det, och mycket annat, bör du undvika menar energiexperterna på Balder och ByggVesta.

När kylan går genom märg och ben kan snabbfotade åtgärder på värmesystemet vara den enda lösningen. Men man ska inte gripas av panik, menar Markus Lundberg, chef för energi, miljö och teknik på Balder. Förutom att bocka av det grundläggande, exempelvis att alla pumpar på värmesystemet går som de ska, och att gardiner eller möbler inte blockerar termostater i lägenheten, bör man vara försiktig med att skruva på injusteringsventiler och ändra värmekurvor.

Markus Lundberg, Balder

– Det kanske åtgärdar problemet för stunden, men långsiktigt är det inte så bra att göra. För värmesystemet och alla andra lägenheter kan det bli en dålig åtgärd. Vi svarar alltid på en felanmälan och agerar när det finns behov, samtidigt som man inte får överreagera.

Istället för att exempelvis höja värmekurvan, eller börja pilla på injusteringsventiler för att släppa på mer värme, bör man överväga att ställa in en extern värmekälla. Speciellt om problemet är lokalt i några enstaka lägenheter eller rum.

Extern värmekälla det enklaste
Vid värmeproblem i några enstaka lägenheter räcker det ofta med en oljefylld radiator på några 100 watt för att höja några grader. Många ställer in på 2 000 Watt vilket är för mycket och kan ge andra problem, till exempel att säkringar löses ut, berättar Markus Lundberg.

– En liten oljefylld värmekälla är både kostnadseffektiv och mer hållbar i en sådan situation, medan felsökning pågår. Det är en extrem skillnad på att sätta in ett sånt, kontra att höja temperaturen för hela fastigheten, säger han.

Detsamma gäller injusteringsventiler. Det kan vara lockande att släppa på lite mer värme till den utsatta lägenheten. Men det kommer sannolikt att påverka grannarna negativt.

– Man ska inte skruva på den om man inte har koll på tekniken. En injustering ska göras av någon som kan det. Börjar du skruva utan att veta så blir det snabbt fel, och ju mer du skruvar desto värre blir det.

Akta vattenskador
Ibland händer det att hyresgäster skruvar av termostaten från radiatorn. Det är varken bra för hyresgästen eller hyresvärden, konstaterar Markus, och lyfter konsekvenser som vattenskador till följd av att piggen flyger ut från radiatorn.

– En fungerande termostat öppnar och stänger som den ska. Om den är trasig är det bästa alternativet att montera en ny. Man kan kontrollera och säkerställa att flödet fungerar genom att öppna och stänga injusteringsventilen. Men se till att ventilen hamnar i sitt ursprungliga läge. Sedan ska man självklart motionera termostatventiler så de inte fastnar.

Vad ska man ska sträva efter för att minimera värmeproblematik?

– Det handlar om att mäta temperaturen för att kunna ta datadrivna beslut. Ju mer information du har desto enklare är det att ta till rätt åtgärd. Har du en givare i varje lägenhet så underlättar det enormt, men det viktiga är att kunna skaffa sig en bild över hur stort problemet är, samt att inte ta ett förhastat beslut baserat på för lite information, säger Markus.

Justera stamledningar för lokal temperaturhöjning
Även Amine Asry, teknisk förvaltare på ByggVesta Fastighetsförvaltning, berättar att man ska försöka undvika att förflytta värmekurvan i den mån det är möjligt.

Amine Asry, Byggvesta

– Man kan förskjuta kurvan några grader om man vet att huset är hårt drabbat, men då blir också fastigheten mycket dyrare i drift. Så det är en sista utväg. Vi försöker alltid lokalisera felet i första hand.

När det kommer till vattenburet värmesystem nämner han att det i vissa fall går att justera enskilda stamledningar. Även om det inte går att styra exakt vilken del av fastigheten som behöver mer värme, slipper man åtminstone höja temperaturen för hela fastigheten.

– Höjer du temperaturen på en enskild stamledning så ökar flödet till de lägenheter som ligger på just den stammen. Men det är inte alltid det går, säger han.

Luftburen värme vs radiatorer
Amine Asry förvaltar flera fastigheter med luftvärme som primär värmekälla, istället för traditionella radiatorkretsar. Även om luftburet värmesystem har sina utmaningar, så berättar Amine att en fördel är snabbheten i systemet, tillsammans med en större flexibilitet. Något man kan ha i åtanke när det kommer till lokala värmeproblem.

– När det handlar om små ändringar i värmesystemet så finns det ofta kapacitet till det i systemet, utan att göra någon större åtgärd. Tack vare den luftburna värmen kan vi till exempel höja börvärdet i en enskild lägenhet, utan att det påverkar fastigheten.

Vad skulle du säga att man inte ska göra för att lösa problematiken?
– Hos oss, med luftburet värmesystem, kan en hyresgäst plocka bort termostaten, för då går anläggningen på fullt ös. Men då snor man värme från sina grannar, och orsakar obalans i fastigheten. Det är lite som med radiatorer.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega