Partnertext från SKB

Hur märks det att ett hus är ett SKB-kvarter?

SKB vill sätta avtryck i stadsmiljön, här kvarteret Basaren vid Fridhemsplan. Foto: baraBild

Finns det något som särskiljer SKB-kvarter från andra flerbostadshus? Mer än man skulle kunna tro, visar det sig. Ibland går det att avgöra med en snabb blick på stuprören.

Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef SKB Foto: Christofer Dracke

Med 148 fastigheter som rymmer som minst fyra och som mest 285 lägenheter, så är det lätt att tänka sig att det inte skulle vara mer än logotypen som skapar igenkänning för omvärlden. Men SKB har styrts av samma goda idé om att skapa ett bättre boende tillsammans i ett snabbt växande Stockholm sedan 1916 och aldrig sålt ett hus. Det har skapat en linje i byggandet.

– SKB håller en hög arkitektonisk nivå och vi håller vad vi lovar. Husen som står färdiga för inflyttning ser ut som de gjorde på ritningarna och materialen håller god kvalitet. Vi vill sätta avtryck med våra hus och deras utemiljöer, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Återkommande nomineringar till utmärkelser som Årets Stockholmsbyggnad och Årets Bygge visar att det är många som uppmärksammar ambitionerna.

Perspektivet är evighetsförvaltning
Det blir självklart att hålla en hög kvalitet i nybyggandet när perspektivet är att husen ska förvaltas för evigt. Därtill kommer ett stort intresse för tekniska lösningar för ökad hållbarhet och de kan vara riktigt enkla, som exempelvis koniska stuprör. Rör med betydligt större diameter närmast marken än vid taket är ett enkelt sätt att minska risken för isproppar på vintern. Men SKB vill också använda sofistikerad driftteknik för minskad energianvändning och bättre värmeåtervinning.

– Vi skapar förutsättningar för att kvarteren ska ha ett minimalt energibehov. Ett bra exempel är kvarteret Docenten i Uppsala. Huset har ett bra klimatskal med täta och välisolerade ytterväggar och system som på olika sätt återvinner värmen. Det gör att huset bara använder 44 kWh per kvadratmeter och år jämfört med myndighetskravet på 75, säger Johan Jarding.

Engagerade boende och öppna gårdar
SKB är Stockholms största privata hyresrättsaktör, med en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform i den kooperativa hyresrätten. Över 8 450 lägenheter i totalt sju kommuner betyder att du behöver ta tid på dig för att besöka alla fastigheter.

Att SKB är en förening betyder att det finns engagerade boende i kvarteren. Odlingsgrupper, filmklubbar och kvartersfika är bara några exempel på vad som pågår i fastigheterna. Kvarterslokalen är en mötesplats för mycket av det som händer och varje kvarter har ett eget kvartersråd som samlar engagemanget. Och när du möter någon på gården så är det stor chans att de hälsar – en undersökning visar att 93 procent av SKBs medlemmar hälsar när de ses, jämfört med 79 procent av stockholmarna.

För fastighetsutvecklingschef Johan Jarding är det inte ovant att tänka i banor av social hållbarhet och trygga gårdsmiljöer.

– Så länge jag har jobbat på SKB har gården varit ett jätteviktigt element i bostadsbebyggelsen. Ett område blir automatiskt tryggare om människor vistas på gården. Så gårdarna ska vara öppna och tillgängliga, säger Johan Jarding.

På gården kan du också möta SKBs personal, eftersom varje kvarter har egna fastighetsskötare. Dessutom kan du möta några av SKBs egna hantverkare, driftpersonal och utemiljögrupp. Egen personal betyder högt kunnande om fastigheterna och god kontakt med de boende.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega