”Sociala investeringar kan ge mycket stora värdeökningar”

Bild: Inna Törnroos

När tryggheten ökar i ett bostadsområde så stiger också värdet på fastigheterna. Det kan handla om enstaka eller tiotals miljoner kronor till flera hundra miljoner på sikt, konstaterar författarna till en rapport som beställts av allmännyttiga Förvaltaren i Sundbyberg.

Rapporten om Förvaltarens sociala investeringar har skrivits av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark, som har över 30 års erfarenhet av socioekonomiska analyser och bokslut.

Petra Karlsson Ekström. Foto: Beatrice Graalheim /Förvaltaren

– På Förvaltaren vi vill vara med och visa vägen för hur vi helt kan ändra sättet som vi räknar på sociala investeringar. Det finns många långsiktiga vinster som vi inte tar hänsyn till när vi gör kalkyler idag och vi vill ta utvecklingen framåt, säger Petra Karlsson Ekström, vd på Förvaltaren.

I rapporten ges en överblick över både Förvaltarens reaktiva sociala insatser – som kameraövervakning, klottersanering, störningsjour och väktare – och proaktiva insatser, som träfflokaler, praktikplatser, sommarjobbare och samverkan med andra aktörer.

Mjuka värden och ekonomiska fördelar
Totalt rymmer översikten över femtio insatser, som givetvis kostar både pengar och arbetstid.

– Men de har också en intäktssida. Denna intäktssida handlar delvis om typiskt mjuka värden som trygghet, trivsel, förtroende och livskvalitet. Människor vill bo och leva i områden som är trygga och konfliktfria. Men intäktssidan är också ekonomisk på flera olika vis, betonar rapportförfattarna.

– Först och främst bidrar den till det allmännyttiga bostadsföretagets resultaträkning genom att kostnader för vandalism och skadegörelse minskar, samtidigt blir även hyresintäkterna mer säkra och stabila.

Höga avkastningstal
Den stora direkta fördelen på intäktssidan är dock värdeökningen i fastighetsbeståndet.

– Avkastningstalen för dessa investeringar är ofta överraskande höga och har på lång sikt stor betydelse för värdet på det fastighetsbestånd där investeringarna görs.

Det finns alltså, sammanfattar författarna, vid sidan av de mer mänskliga motiven, en direkt ekonomisk egennytta för ett fastighetsbolag att arbeta med sociala investeringar, oavsett om man är privat eller allmännyttig fastighetsägare.

Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark pekar också på ytterligare en lönsamhetsfaktor för allmännyttiga bostadsbolag.

– Om man via de sociala investeringarna minskar utanförskapet (människor in i arbete, friskare, mindre kriminella) leder detta indirekt till vinster för ett flertal samhällsaktörer. Inte minst bolagets ägare kommunen som via sin socialtjänstbudget eller i form av skatteintäkter får ett sorts osynligt koncernbidrag/ägarbidrag.

Hela rapporten, som har titeln ”Ringarna på vattnet – om vinsterna med att bryta ett utanförskap”, finns att läsa här.

Källa: Förvaltaren/Sveriges Allmännytta

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega