Sponsrad artikel från Procella Ventilation

Aeroseal – smart, effektivt och bra för inomhusmiljön

Läckande ventilationskanaler är en huvudsaklig källa till stora energiförluster. När ventilationen inte fungerar är det också en källa till arbetsmiljöproblem. Behovet av renare och hälsosammare inomhusluft har aldrig varit större. Bättre ventilation och energibesparing är högaktuella frågor för alla fastighetsförvaltare. AEROSEAL bidrar i allra högsta grad till att spara på energiåtgång till fläktdriften men också spara på uppvärmningskostnader.    

Pierre Skelander

Under 2023 har vi genomfört flera Aeroseal-projekt, säger Pierre Skelander, VD på Procella Ventilation. Kunderna har kommit både från den privata och offentliga sidan men alla har haft samma mål – att minska energiåtgången och spara på uppvärmningskostnaderna.

– Aerosealtekniken – som utförs med hjälp av tryckluft – tätar alla kanaltyper med hål och sprickor på upp till 15 mm. I realtid följs hur kanalsystemet blir tätare och tätare, för att till slut nå den täthetsklass som utlovats, fortsätter Pierre. Ett flerbostadshus med 170 lägenheter kan säkra besiktningen, hålla driftkostnaden nere och se till att all luft cirkulerar som den ska genom att både mäta luftläckaget och täta hela fastighetens frånluftssystem från början.

Snabb teknik samt miljö- och brukarvänlig
Den patenterade Aerosealtekniken har många fördelar men framför allt är tekniken snabb – ventilationssystemet är driftklart två timmar efter utförd sealing. Tekniken är också miljövänlig. Det enda som tillsätts i kanalsystemet är Aerosealvätskan som bildar packningar i alla håligheter. Tekniken kräver inga ingrepp i fastigheten till skillnad från traditionella reparations- och ombyggnadsmetoder. Kostnader för kringtjänster som rivning, uppbyggnad eller omtapetsering försvinner. Tekniken är också vänlig mot brukarna i fastigheten som kan fortsätta bo kvar hemma, jobba på kontoret eller hålla affärsverksamheten i gång när arbetet utförs. 

Klimatsmart problemlösare
Ovälkommet ljud kan vara problem i en fastighet liksom ovälkommen lukt. När kanalerna tätas löser fastighetsägaren problematiken och på köpet blir det också en tydlig minskad eldrift för fläktar samt i många fall ett minskat uppvärmningsbehov. Minskad elanvändning och uppvärmning bidrar till minskade CO-utsläpp vilket gör Aeroseal till ett klimatsmart val. 

Röranalys i Sverige
Procella Ventilation ingår i koncernen Röranalys i Sverige som är verksam inom underhålls- och renoveringstjänster för avlopp och ventilation. Idag kämpar alla med att försöka hålla nere kostnader så mycket det går och då är underhåll och renovering mer prioriterat än nyproduktion och nya installationer. Detta går helt i linje med mottot för Röranalys i Sverige ”Bevara, renovera och ta hand om det befintliga”.

För människor, miljö och maskiner
Vi på Procella Ventilation förstår oss på ventilation, säger Pierre, och vi vet att ett tätt och friktionsfritt luftflöde – in, ut och genom byggnader – är avgörande för både människor, miljö och maskiner. En väl fungerande ventilation sparar inte bara belastningen på fläktmotorerna. Den minskar elförbrukningen, håller fukten borta och bidrar till ett friskt och hälsosamt inomhusklimat. Vi har jobbat med luft i många år och vi sätter en ära i att lyssna på våra kunders utmaningar och behov för att alltid erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Hör av dig, avslutar Pierre – så pratar vi luft!

Läs mer på www.roranalysisverige.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega