Mimer uppmanar fler att våga bry sig

Våga bry dig är ett samverkansprojekt mellan Mimer, Västerås stad och polisen. Man vill få grannar att visa omtanke och våga agera vid oro. Det kan handla om våld i relationer, en granne som mår dåligt eller som upplevs vara ofrivilligt ensam.

– Att våga bry sig handlar inte enbart om att ha modet att agera när någon till exempel utsätts för våld, utan också om att våga ta plats i sitt bostadsområde. Det kan till exempel vara att säga hej till sina grannar, välkomna nyinflyttade och ta ansvar för platsen där man bor. Även utanför lägenhetens fyra väggar, säger Mimers stadsdelsutvecklare Katarina Bilberg.

Våga bry dig är ett koncept framtaget av allmännyttiga Örebrobostäder och bygger i sin tur på den ideella föreningen Huskurages metod för att förebygga våld i nära relation. I samverkansprojektet med Västerås stad och polisen har Mimer tagit fram en uppstartande kampanj med namnet Våga bry dig, som även inkluderar orosanmälningar och att visa omtanke om sina grannar.

– Det sker våld i hemmet i princip varje dag som kommer oss till kännedom. Det är tyvärr dock bara en liten del som anmäls och det är jätteviktigt att vi tillsammans gör skillnad, säger Lars Jansson, chef för lokalpolisområde Västerås.

En vecka fri från våld
Projektet Våga bry dig startar i samband med det rikstäckande initiativet En vecka fri från våld. Mimer uppmärksammar Våga bry dig med bland annat filmer i sociala medier som beskriver hur man kan göra för att visa omtanke eller agera om man tror att en granne far illa. Mimer sätter även upp anslag i trapphus och tvättstugor permanent.

– Kan vi gå från misstanke till omtanke och våga bry oss om varandra så är mycket vunnet. När vi vet hur vi kan agera vid oro för att en granne far illa, så kan vi också bidra till att förhindra både våld och att människor far illa på andra sätt, avslutar Katarina Bilberg.

Källa: Mimer

Gör så här om du känner oro över att en granne far illa:

Knacka på hos grannen – oftast kan det räcka för att avbryta en pågående situation.
Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
Ring polisen: 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Vid oro för att barn utsätt för våld, eller att vårdnadshavaren på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn, kontaktar du socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Läs mer och se filmerna med polisen, socialtjänsten och medarbetare från Mimer på mimer.nu/vaga-bry-dig

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega