Fastighetsägare enas för att säkra hållbara leverantörer

Övre raden från vänster: Karl-Johan Wall, Mats Höglund, Michael Eskils, Dick Larsen, Mattias Dahlberg, Teresa Mattisson
Främre raden från vänster: Sabine Söderlind, Mia Häggström, Saga Jernberg, Elin Sundberg, Johanna Pettersson
Fotograf: Mattias Bardå

Det är svårt för fastighetsbolag att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete. Därför har flera aktörer i fastighetsbranschen gått samman i ett nytt initiativ där fastighetsbolag ska kunna följa upp leverantörerna och dela information.

Fastighetsbranschen har under längre tid brottats med att kunna följa upp leverantörers hållbarhetsarbete. Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled (även benämnt som FIHL), initierades år 2020 i syfte att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och ett enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till fastighetssektorn.

– Vi delar alla ett långsiktigt mål om att det inte ska förekomma någon form av fusk, brott eller överträdelser vad gäller arbetsvillkor och miljö i vår bransch, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

Syfte och mål
Syftet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och målet är att skapa en samsyn kring riskklassificering av leverantörer och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete. Det råder en tydlig samsyn mellan de anslutna fastighetsbolagen.

– Det är väldigt spännande att tillsammans med andra fastighetsägare verka för en mer hållbar bransch. Vi har allt att vinna på att samarbeta i de här frågorna och vi ser fram emot att fler fastighetsbolag ansluter sig, säger Mats Höglund, inköpsansvarig på AMF Fastigheter.

– Vi fastighetsägare är eniga om att hållbara leverantörer i branschen inte är en konkurrensfråga utan något som gynnar alla inblandade aktörer, fortsätter Dick Larsen, inköpschef på Fabege.

Info delas mellan medlemmar
Projektet har sedan 2020 varit under utveckling och är nu redo att lanseras. Fler fastighetsbolag bjuds in till att delta enligt en tydlig metodik som utgår från en gemensam enkätuppföljning.

Resultatet delas mellan anslutna medlemmar vilket förenklar och effektiviserar leverantörsuppföljningen.

Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green, vars digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas hållbarhetsarbete.

– Vi på Position Green tror att samarbete mellan aktörer är en förutsättning för att kunna öka näringslivets omställningstakt. Att sex av Sveriges största fastighetsägare nu tagit fram ett gemensamt ramverk för leverantörsuppföljning visar att det går, konstaterar Agnes Holm Hedberg, Sustainability Platform Manager på Position Green.

– Det här kommer i förlängningen att gynna ansvarsfulla leverantörer som ligger i framkant, skriver AMF Fastigheter om initiativet.

Källa: AMF Fastigheter och Fabege

FIHL

Bakom initiativet Fastighetshetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled, FIHL, står fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, Humlegården och Position Green.

Gemensamt för de fastighetsbolag som är medlemmarna i initiativet är att de är bolag med stora kommersiella fastighetsbestånd i Stockholmsregionen.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega