Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Nytt program ska förhindra legionella

Säker Vattens nya program beräknar den isoleringstjocklek som krävs för att uppfylla rådet i Boverkets byggregler om oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten.

För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten ställer Boverkets byggregler krav på att installationer ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt, skriver branschorganisationen Säker Vatten.

I första hand görs detta genom att inte placera tappkallvatten i utrymmen varmare än rumstemperatur.

Går det inte ska installationerna utformas och isoleras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

Säker vattens krav på beräkning av kallvattentemperatur
Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar.

Egenkontroll över oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten
För att uppfylla kraven ovan skall tappvattensystemet dimensioneras och beräkning utföras i projekteringsarbetet där man ska visa det förväntade resultatet.

Det innebär att det inte krävs någon kontrollmätning i den färdiga byggnaden för att visa att regeln är uppfylld.

Branschen har enats om att följande parametrar skall vara beräkningsgrundande vid dimensionering: KV 10⁰C, VV och VVC 55⁰C, rumstemperatur 23⁰C. I Säker Vattens beräkningsprogram används ett lambdavärde på 0,037 W/ mK på rörisolering.

Kontroll av installation
I den färdiga byggnaden kan kallvattentemperaturen avvika från det beräknade resultatet. Orsaker kan exempelvis vara att förutsättningarna har ändrats eller att utförandet avviker.

Kontroll av installationen sker enligt nedan:

  • Att beräkningsgrundande temperaturer följer branschöverenskommelse.
  • Att ytterdiameter på rör, gods- och isolertjocklek överensstämmer mellan beräkning och installation.
  • Att utformning av schaktlösning överensstämmer mellan beräkning och installation.
  • Att beräkningsresultatet är godkänt, max 24 °C efter 8 timmar.

Källa: Säker Vatten

 

 

 

Bli den första att kommentera "Nytt program ska förhindra legionella"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega