Ikano Bostad och MKB lägger halv miljard på social hållbarhet och 300 nya bostäder

MKB Fastighets AB och Ikano Bostad ska samverka kring nyproduktion och social hållbarhet i stadsdelen Bellevuegården i Malmö. Både bostadsrätter och hyresrätter kommer att tillföras området, samtidigt som befintliga fastigheter och den yttre miljön kommer att rustas upp. 

– Det känns jätteroligt att få samarbeta med MKB kring ett befintligt område som ska utvecklas. Vi har samma värderingar och tror på varandra som bra samarbetspartners. Här kan vi driva arbetet framåt med hållbar stadsdelsutveckling genom ett bredare bostadsutbud och blandade upplåtelseformer, säger Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst, Ikano Bostad.

Över 300 nya bostäder
I området som idag består av drygt 1 000 hyresrätter som ägs och förvaltas av MKB kommer bolagen gemensamt att investera en halv miljard i nyproduktion av bostäder och upprustning av området. MKB planerar för att bygga 240 hyreslägenheter där både hyresnivån och klimatpåverkan ska vara lägre än normal nyproduktion.  

– Vi har utmanat oss själva för att bygga framtidens bostäder, där både klimatpåverkan och hyresnivå är lägre än i normal nyproduktion, säger Christina Lundby, nyproduktionschef på MKB.

Ikano Bostad planerar att bygga de första bostadsrätterna i Bellevuegården. Totalt handlar det om 14 radhus och cirka 40 lägenheter i flerbostadshus.

– Genom det här projektet skapar vi möjlighet för fler att bo i samma område, oavsett fas i livet eller ekonomiska förutsättningar. Det är en viktig pusselbit för att minska segregationen och att skapa trygga och trivsamma stadsdelar och boendemiljöer, fortsätter Maria Hagman.

Upprustning av utemiljöer och fastigheter
MKB och Ikano Bostad kommer i dialog med de boende i området utveckla en sammanhängande utemiljö som innehåller såväl kvalitéerna från de stora gröna uppväxta gårdarna som moderna inslag. På gårdarna planeras det för lekplatser, grillplatser, odlingsmöjligheter, sportplaner och grönskande planteringar som uppmuntrar till möten och gemenskap.  

MKB kommer också att investera i bättre belysning, upprustning av garage och en ny modern avfallshantering.

– Nu sätter vi fokus på Bellevuegården eftersom området är viktigt för oss. Vi vill skapa en grön och välkomnande plats där vi ger fler möjlighet att bo. En plats som ger ro och trygghet och samtidigt värnar om aktiviteter och gemenskap. Dessutom rustar vi upp fönster, entréer och gemensamma ytor i husen som redan finns, säger Emma Cedermarker Belec, förvaltningschef på MKB.

Det är en affär som innebär att Ikano Bostad köper byggrätter för 54 bostadsrätter i Bellevuegården av MKB och att MKB köper 62 byggrätter för hyreslägenheter i Elinegård av Ikano Bostad. Syftet är att skapa blandade upplåtelseformer i båda bostadsområdena.

Källa: Ikano Bostad

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega