Så ser GotlandsHems framtida förvaltning ut

GotlandsHems har satt upp mål och anpassning av verksamheten för att kunna möta framtida krav inom fastighetsförvaltning. Bland annat ska man satsa på bostadsservice och se samverkansentreprenad som möjlighet för renoveringsprojekt.

Under våren 2024 kommer alla medarbetare hos GotlandsHem att använda sig av målbilder för att definiera vad som ska göras för att uppnå de långsiktiga målen.

Målbilderna är indelade i tre områden:

  • Sol, vind, vatten och återvinning
  • Delningstjänster
  • Trygghet och säkerhet

Resultatet av det definieringsarbetet kommer att vara föremål för GotlandsHems styrelse som ska initiera att en färdplan skapas med utpekade resurser för genomförande inom respektive målbild.

– Jag känner stolthet över att vara ordförande för ett företag som involverar alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Här är verkligen alla med på riktigt, från idé till genomförande, säger Mats Ågren, styrelseordförande på GotlandsHem.

Organisationsöversyn
För att möta kraven på GotlandsHem som effektiv fastighetsförvaltare har en organisationsöversyn genomförts. Det kommer på kort sikt främst beröra de yrkeskompetenser som finns inom avdelningen bostadsservice. Rollerna blir nu tydligare fokuserade och delas upp mellan inre skötsel och fastighetsteknik samt yttre skötsel och anläggningsarbete.

– Med denna förändring kommer våra medarbetare prioritera förebyggande arbete och åtgärder innan skador uppstår. Det innebär på sikt att akuta skador och reparationer kommer att minska. För att lyckas med detta skifte av arbetssätt kommer en viss del av dagens arbete skötas av underentreprenörer under en period, säger Joakim Martell, vd på GotlandsHem.

Parallellt pågår arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Nya samarbetsformer vid stora renoveringsprojekt
Samverkansentreprenad vid stora renoveringsprojekt har utvärderats som möjligt alternativ till totalentreprenad. Undersökningen har visat att det är det arbetssätt som bedöms vara säkrast och mest effektivt i strävan mot ett väl underhållet fastighetsbestånd med en god energieffektivitet, som även lever upp till kommande EU-direktiv för byggnaders energiprestanda, skriver man i ett pressmeddelande.

– Avsikten är att gå vidare med detta för kommande rot-renoveringar. Det innebär att GotlandsHem skulle kunna handla upp en entreprenör för strategisk samverkan för större delen av vårt kommande underhållsarbete, säger Joakim Martell.

Källa: Gotlandhem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega