Inköpare bidrar till bättre konkurrens med långsiktigt tänk


Som köpare av tjänster så är priset av stor betydelse. Man kan också använda sin makt till att påverka framtida konkurrens och utveckling i branschen. Affärsstrateg Fredrik Olsson resonerar om vikten av kompetens och holistisk syn vid upphandling.

Hur hittar man rätt kompetens till rätt pris hos byggentreprenörer, konsulter, arkitekter och andra tjänsteleverantörer? Det är ganska rimligt att priset är av stor betydelse, för det är ju en stor del av tanken med konkurrens och det driver oss framåt. Vilket ansvar är man villig att ta som köpare av tjänster och hur långsiktig är rimligt att man är?

Hur man än resonerar kommer vårt gemensamma branschansvar att utveckla kompetens tillbaka i knät förr eller senare. Hur vi än gör så hamnar slutnotan ändå hos dom som betalar hyran i det vi bygger (eller renoverar).

Offentlig upphandling, ett kapitel för sig
Det finns många åsikter om Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns det även om andra typer av inköpsorganisationer såklart. När man inte tänkt igenom kraven på leverantören, tillräckligt, finns det till exempel risk att projekt kör i diket eller att man inte får det man vill ha. Specificerar man kraven noga kanske anbudsförfrågan blir för smal och så riskerar man stå utan konkurrens och en ensam leverantör.

Det finns åtskilliga artiklar om hur upphandlingar, framför allt inom LOU, skapar snedvridna marknadsförhållanden med dumpade priser, bristande kontinuitet och att kvalitet och expertis missgynnas.

Det finns också det omvända där man skräddarsyr sin förfrågan så att det bara går att handla upp en ensam aktör. Man skapar en osund och ohållbar bransch där man letar kryphål istället för att bidra med det som är tänkt. Både från inköpshåll och från anbudslämnare.

Framtida konkurrens borde vara viktigt
Det går ju att tänka annorlunda och i stället bidra till att öka konkurrensen över tid och utveckla kompetensen i branschen. För den som håller i pengarna har stor påverkansgrad.

Med risk för att det är några som kommer sucka över min idé så vill jag ändå få det sagt: att bara söka längst erfarenhet i kombination med lägst pris kommer alltid bara gynna beställaren kortsiktigt. Inte branschen. Inte framtida kompetens, konkurrens eller personer att rekrytera heller för den delen. Vem är det man vill köpa entreprenader eller tjänster av imorgon och hur stor konkurrens vill man ha?

Alla bör bidra för att öka kompetensen
Just nu händer det saker på arbetsmarknaden. Kanske är denna krönika skriven vid fel tillfälle, men det har ju varit ganska många år tidigare som alla branschens aktörer beklagat sig över personalomsättning och kompetensbrist. I sådana tider behöver alla bidra på olika sätt för att öka antalet kompetenta människor i branschen.

En av våra gemensamt viktigaste plantskolor i branschen är ingenjörs-, arkitekt- och entreprenadbolag. Otaliga är de personer som passerar någon eller några av dessa aktörer som anställda.

Jag har ett förslag
Jag föreslår att köpare av entreprenader och tjänster börjar ställa krav, eller i varje fall öppnar för möjligheten, att leverantören på ett strukturerat och tydligt sätt låter de seniora med lång erfarenhet stödja och coacha istället för att själva leda projekt ensamma till lägsta pris. Då utnyttjar vi alla de erfarna i branschen på ett bättre sätt. Anbudslämnarna slipper också hymla med att det är så dom vill göra, eftersom de med lång erfarenhet är så efterfrågade från alla håll.

Jag har sett flera väldigt fina exempel på mitt förslag. Både i privat och offentlig sektor. Det är också väldigt vanligt inom den egna organisationen med mentorskap och samarbeten i team för gemensamt lärande, men ändå är det fortfarande relativt få köpare av tjänster som har en holistisk syn på sin roll och efterfrågar det.

När något ska byggas eller byggas om skapar man ibland detta tillsammans mellan leverantör (entreprenör) och köpare i samverkansentreprenader. Där har man möjligheten att organisera sig tillsammans i team och där tillit och gemensamma mål driver viktiga frågor för projektens bästa. Men det är en mindre del av marknaden.

Vad vinner vi?
Vad vinner man som köpare med detta synsätt då? Jo, en bredare utveckling av kompetens i branschen, man öppnar för fler leverantörer och samtidigt får köparen just det dom vill ha: rätt kompetens och erfarenhet, konkurrens i upphandlingen och dessutom fler personer som i framtiden kan konkurrera med varandra (eller anställas för den delen).

Det ligger i allas intresse.

Fredrik Olsson,
affärsstrateg och projektledare på Sweco och har 25 års erfarenhet av fastighetsutveckling, ombyggnad och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega