Partnertext från Property Partner

Det krävs energi för att spara energi

Andreas Göth, Vice VD på Property Partner

Property Partner jobbar med energifrågan utifrån en tydlig systematik; mätning, driftoptimering, digitalisering, uppgradering och slutligen tack vare kompetenta och lyhörda medarbetare. Det ger långsiktigt och hållbart energibesparande resultat.

Det behöver knappast sägas att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när kostnaderna för finansiering och energi ökar samtidigt som ökade krav på hållbara fastigheter ställs från omvärlden, investerare och hyresgäster.

Ingredienser i grundreceptet
I dag kan nog de flesta i branschen enas om att digitalisering, hållbarhetsfokus och kostnadsreduceringar är viktiga ingredienser i grundreceptet för att bota eller åtminstone lindra denna eskalerande huvudvärk. Vår ambition är att tillsammans med våra kunder genomföra denna omställning och istället för att se det som ett problem göra det till en positiv och värdeskapande process mot en digital, effektiv och hållbar fastighetsförvaltning.

Energin i fokus
Energifrågan är ett givet fokus för digitalisering, hållbarhet och kostnadsreducering där rätt medicin kan få stor positiv effekt. Nya digitala verktyg för mätning, analys, uppföljning och optimering av energianvändning har potentialen att sänka kostnader och minska fastigheternas klimatavtryck. Med systematiska och digitaliserade arbetsprocesser kan vi utveckla en mer datadriven beslutsprocess och införa åtgärder i snabbare takt för att göra våra fastigheter bättre och effektivare.

Property Partner – Framtidens digitala och hållbara fastighetsförvaltare
Utmaningen och uppdraget för Property Partner som fastighetsförvaltare är att tillsammans med våra kunder jobba med de energibesparande åtgärder som passar just deras fastigheter, förvaltningsambition och tidsperspektiv.

Rollen som framtidens digitala och hållbara fastighetsförvaltare kräver kontinuerligt utvecklande av innovativa och effektiva energibesparande åtgärder. Property Partners strävan är även att ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Vår övertygelse är att digitala plattformar och nya AI-funktioner kommer få en allt viktigare funktion för oss och våra kunder.

Property Partner jobbar med energifrågan utifrån en tydlig systematik:

 • Att mäta är att veta
  Det börjar med att mäta och analysera nuvarande energiförbrukning i fastigheterna – Att mäta är att veta. Traditionellt har detta gjorts genom manuell avläsning av el- och energimätare men med nya metoder, smarta mätare och digitala hjälpmedel kan detta mer och mer automatiseras.

 • Kontinuerlig driftoptimering
  Tillsammans med våra kunder och deras hyresgäster arbetar vi systematiskt och målinriktat med energioptimering av befintliga installationer inom ramen för det uppdrag vi har inom fastighetsdrift och teknisk förvaltning. Dessa åtgärder följs tydligt upp och utvärderas mot tidigare års/perioders förbrukning.

 • Nya digitala och AI-baserade lösningar med snabb energi- och kostnadsreducerande effekt
  Att identifiera, initiera och implementera nya digitala lösningar med tydlig och snabb energi- och kostnadsbesparande effekt som inte kräver investeringar i nya fysiska installationer eller komponenter. Property Partner har kunskap om och utvärderar kontinuerligt nya digitala lösningar som med AI teknik snabbare och bättre kan analysera och optimera fastigheters energiflöden utan att göra avkall på komfort för de människor och verksamheter som verkar i fastigheterna.

 • Uppgradering av installationer och komponenter
  Ibland räcker det inte med det dagliga driftoptimeringsarbetet då befintliga installationer är föråldrade eller på grund av att större förändringar skett i fastigheterna. Då är vår uppgift att identifiera och implementera ytterligare energi- och kostnadsbesparande investeringar i nya installationer och komponenter som passar med kundernas målsättning och tidsperspektiv.

 • Den mänskliga faktorn – Fortfarande nyckeln till framgång
  Digital utveckling och AI funktioner i all ära, i slutändan kommer allt ner till hur väl våra människor lyckas applicera och målstyra dessa verktyg på ett relevant och effektivt sätt. Det är därför en av våra viktigaste uppgifter som fastighetsförvaltningsbolag att utbilda våra medarbetare så att de har rätt kompetens, ständigt håller sig à-jour med nya potentiella lösningar och kan föra vidare informationen om möjliga energibesparande och resurseffektiva val till våra kunder. Vi lägger stor kraft i att engagera och uppmuntra våra medarbetare till att vara lyhörda och hitta nya lösningar som är energibesparande för våra kunder.

Det krävs energi för att spara energi
Det långsiktiga arbetet mot hållbara och mer energieffektiva fastigheter kommer vara krävande för oss och våra kunder men de finansiella och miljömässiga värden det kan skapa gör det mödan värt. Property Partner är fast beslutade att vara våra kunders partner på den resan.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega