Så lyfter D. Carnegie Ronna i stor renovering

Hyresgästerna har reagerat på den skarpa gröna tonen på en del av fasaderna men är i övrigt nöjda med upprustningen.

I Södertälje genomförs nu ett av Sveriges största fasadrenoveringsprojekt i ett miljonprogramsområde. För D. Carnegie är det en del av en större och nödvändig satsning som bolaget gör på flera håll i sitt bestånd. Ett lyft som även har fokus på utemiljön.

14 höghus med putsfasader i Ronna som D. Carnegie & Co förvärvade i juli 2014 får nu en ny färgskala, tilläggsisolering för energieffektivisering, renoverade balkonger med nya räcken, nya tak och stärkta takavlopp, samt nya entrédörrar och skärmtak. Renoveringarna, som pågått i två år, beräknas vara klara till sommaren.

Vi hade ambitiösa planer men har tagit i ännu mer, säger D. Carnegies vd Ulf Nilsson.

Skarp grön ton
– Vi har fått positiva reaktioner från hyresgästerna, undantaget någon synpunkt om för skarp grön ton på en av fasaderna, men sådana åsikter är svåra att komma ifrån vid den här typen av förändringar, säger Ulf Nilsson, vd på D. Carnegie & Co.

Någon hyreshöjning är inte aktuell, men på sikt menar han att de insatser som görs skulle kunna betraktas som att bruksvärdet ökar.

Utemiljöerna rustas
– I och med insatserna sparar vi en del pengar, dels genom lägre energikostnader, dels genom att inte behöva utföra underhåll lika frekvent. Men sen är ju det här en del i ett större arbete med att utveckla boendemiljön i området, resonerar Ulf Nilsson.

Näst på tur att rustas är utemiljöerna. Bolaget har också sökt och fått bidrag från Boverket som ersätter hälften av kostnaderna när ytorna kring husen i Ronna förfinas.

Målet är att skapa en så attraktiv utemiljö som möjligt, som kan erbjuda något för alla. De boendes synpunkter har även samlats in vid möten för se till att alla önskemål tillgodoses så långt det går.

Uppväxt och lummigt
– Vi hade ambitiösa planer, men nu har vi tagit i ännu mer. Och det positiva med närmiljön här är att det redan är uppväxt och lummigt, till skillnad från nybyggda områden där den känslan dröjer, så vi tror sammantaget att det verkligen kan bli ett stort lyft för de boende, säger Ulf Nilsson.

Projektet omfattar bland annat omarbetade gångvägar, nya grillplatser och andra sociala miljöer, nya lekplatser, utemöbler, planteringar och annan växtlighet. Det blir nya sopstationer med källsortering och nyasfalterade ytor .

Bättre med egna trygghetsvärdar
Ytterligare en åtgärd som D. Carnegie arbetar med för att förbättra miljön för de boende är att de har egna trygghetsvärdar.

I bolaget finns åtta personer anställda som rör sig efter kontorstid. i områdena Husby, Södertälje och Märsta  Initialt var det en trygghetsåtgärd som arbetades fram i samarbete med Fryshuset.

– Det skapar dialog och trygghet och vi upplever att det fungerar betydligt bättre med egna värdar än med vaktbolag, säger Ulf Nilsson.

Unga extraarbetare
Han berättar vidare att bolaget även anställer unga som jobbar på loven i de områden där de bor.

– Vi märker att när de här ungdomarna planterar så lämnas växtligheten i fred sen. De säger väl helt enkelt till sina kompisar att inte förstöra, säger Ulf Nilsson. Jag tror också att delaktigheten är viktig för att den bygger stolthet och skapar en större tillhörighet.

Det vanliga är att D. Carnegie anställer sommarjobbare, men i Södertälje har bolaget även erbjudit vinterjobb med gott resultat.

Fler områden på tur
Satsningen som görs Södertälje är en del av ett program för fasadrenoveringar och att utveckla boendemiljön i miljonprogramsområden där D. Carnegie äger fastigheter.

På tur står områden i Visättra, Huddinge, Rinkeby i Järvaområdet, Märsta, Haninge och Norrköping. Sedan tidigare är motsvarande åtgärder som görs i Ronna genomförda i Fornhöjden i Södertälje.

25 procents minskad energikostnad
Bolaget har sedan förra hösten ett övergripande energimål som innebär den totala energikostnaden ska reduceras med 25 procent inom en femårsperiod.

– Tilläggsisolering av fasader är en del i detta, men sen arbetar vi med prognosstyrd uppvärmning, frånluftsåtervinning och den stora insatsen är att vi successivt byter till bergvärme i vårt bestånd. Det bergvärmeprojekt vi genomför i Jordbro kan vara det mest omfattande som pågår just nu, tror Ulf Nilsson.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Största börsnoterade bostadsbolaget
D. Carnegie & Co är Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag specialiserat på bostäder. Bolaget äger och förvaltar cirka 16 500 lägenheter, framförallt koncentrerade till Stockholmsregionen.

Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega