Leve den tekniske förvaltaren!


Den tekniske förvaltaren har en viktig, men ibland spretig, roll inom förvaltningen. I sin krönika hyllar Marcus Gärdebrandt alla de som kompletterar förvaltningsarbetet och vars tekniska expertis upprätthåller värdet på våra fastigheter.

I takt med att våra byggnader blivit mer installationstäta, teknikintensiva och numer även blir digitaliserade och artificiellt intelligenta, så krävs en ökad kunskap hos förvaltningen inom det tekniska området.

Tidigare stod våra myndigheter för kunskaper via inspektörer som hjälpte till och kontrollerade att lagar och regler var uppfyllda. I det nuvarande samhället krävs att fastighetsägare och dess förvaltning har kunskapen, tar ansvar och kan bevisa för myndigheterna att man klarar av det.

Stor del av fastighetsansvaret
Den tekniska förvaltaren är den som idag tar stor del av fastighetsägaransvaret och bevakar alla myndighetskrav, den som handlar upp serviceavtal och bokar besiktningar till fastigheten, upprättar underhållsplaner och projektleder mindre projekt, lägger drift- och underhållsbudget samt kontrollerar ankommande fakturor, styr driftoptimering och med teknikernas hjälp läser av förbrukningsmätare så att energiförbrukningen kan analyseras.

Kompletterar med teknikkunskap
Idag skulle jag, som förvaltare, inte klara mig utan en person som kompletterar mig inom teknikområdet. Den tekniska förvaltaren.

Han eller hon som förstår var alla rören går och är till för i en undercentral. Som kan pilla på en DUC och se vad det är som blinkar i larmtablån, är intresserad av hur fastighetens installationer fungerar tillsammans, hör eventuella missljud från en pump och ser till att fastighetsteknikerna får någon att bolla med vid behov.

Fyller viktig roll
Ändå har rollen ”teknisk förvaltare” ännu inte riktigt fått den naturliga funktion som dess behov motsvarar i branschen. Många företag har fortfarande enbart en förvaltare enligt det gamla arbetssättet. Jag ser det som en näst intill omöjlighet att det i en och samma individ ska rymmas expertis (och intresse) inom samtliga delar fastighetsekonomi, hyresjuridik och teknik.

Du förstår nu. Den tekniske förvaltaren fyller en mycket viktig roll. Lika viktig som den förvaltare som hanterar hyresintäkter, hyresavtal och hyresgästrelationer.

Förstör inte fastighetsvärdet
Den traditionella förvaltaren vågar jag påstå är mest lik kontraktsförvaltaren som tycker att det är intressantare att förhandla om hyresökningar, hyra ut vakanser och på andra sätt öka driftnettot med ökade intäkter. Inte att sänka driftkostnader och hålla efter det som en gång i tiden byggdes och installerades.

Om man inte satsar på denna tekniska expertis påstår jag att man över tid förstör fastighetsvärden.

Så även om den tekniska förvaltaren i en kvartalsekonomi endast hanterar en kostnadssida på säg en femtedel av motsvarande intäktssida i fastigheten så är det en otroligt viktig roll.

Gränssnitt mellan ekonomi och teknik
Men vi behöver båda rollerna i förvaltningen. Den kompetens som kontraktsförvaltaren behöver utveckla är insikten och intresset för det som den tekniska förvaltningen innebär. Den tekniska förvaltaren opererar ofta i gränssnittet vid fastigheters ekonomi och teknik.

Där behövs det ofta hjälp med att omvandla tekniska data till ekonomiska data, monetära siffror och efter det ta fram ett beslutsunderlag till beslutsfattare i organisationen. Presentationen av ett förslag vidare i organisationen måste göras lättförståelig för ekonomer.

Inte sällan kan det också vara bra att påminna den tekniska förvaltaren om att det är hyresgästen som är kunden, betalar våra hyror och som skall hanteras med en excellent service.

Satsa på blivande stjärnor
Så, var rädd om alla duktiga tekniska förvaltare och satsa på nya teknikintresserade blivande stjärnor. Ge dem de systemstöd de behöver för att underlätta sitt arbete och för att säkerställa kvalitet. Akta er för att använda dem som en slasktratt.

Förvänta dig inte att de kan allt, men tillsammans med ekonomiska resurser, teknikkonsulter och projektledare löser de allt som behövs. Även inom digitalisering och miljöcertifiering.

Sist men inte minst. Om ni inte redan har en teknisk förvaltare i er organisation, anställ en eller hyr in en konsult!

Marcus Gärdebrandt
vd på Property Partner

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega