Partnertext från Property Partner

Nyttan med den framtida digitala fastighetsförvaltningen

Andreas Göth, vice VD och ansvarig för digitaliseringen på Property Partner.


För att kunna hantera fastighetsförvaltarens mångfacetterade kravlista måste bolaget öka sin digitaliseringstakt. Genom att automatisera rutinuppgifter förbättrar vi noggrannheten och minskar felen. Samtidigt frigörs tid till strategiska initiativ.

Förvaltarrollen är komplex och mångfacetterad och ställer stora krav på både djup och bred kompetens inom teknik, ekonomi, juridik och fastighetsbranschen som helhet. Till det behöver en bra förvaltare även vara en bra ledare, god kommunikatör och vara bevandrad i digitala verktyg.

Fastighetsbranschen har de senaste 20 åren haft en väldigt fin period avseende fastighetsutveckling och värdeökning men inte fullt ut hängt med i digitalisering i samma utsträckning som till exempel industrin.

Det förändrade makroläget med högre räntor, ökade energikostnader allmänt högre kostnader tillsammans med det ökade fokuset på hållbarhet och krav kopplat till klimatfrågan ställer nya krav på fastighetsägande och förvaltarrollen.

För att möta de framtida kraven måste fastighetsförvaltningen öka digitaliseringstakten.

Digitalisering – ett måste i den framtida förvaltningen
Digitaliseringen innebär många fördelar för fastighetsförvaltningsbolagen. Med ökad digitalisering kan vi på ett bättre sätt säkerställa kvalitet i vårt arbete och öka effektiviteten. Genom att automatisera rutinuppgifter kan vi frigöra tid för att fokusera på mer strategiska initiativ, samtidigt som vi förbättrar noggrannheten och minskar felen.

Vi ser att vi och våra kunder behöver bli mer datadrivna i våra beslut och för det behövs bra systemstöd för datainsamling och analysarbete.

I de stora utmaningarna som branschen har framför sig vill vi på Property Partner bli en ännu bättre partner till våra kunder och inte bara hjälpa dem i den dagliga förvaltningen utan även skapa värde i form av energioptimering, kostnadsreduceringar, proaktivt underhållsarbete och tydlig kommunikation och uppföljning.

Potential att öka fastighetsvärdet i Farsta Centrum
Vi arbetar just nu på att stärka vårt systemstöd för den tekniska förvaltningen där myndighetskrav, energiuppföljning, serviceavtal och underhållsplanering är i fokus.

I ett samarbete med Stadsrum Fastigheter, så samlar vi nu in och mäter flertal olika data, framför allt för Farsta Centrum. Vi ser stora möjligheter att med mer effektiva och lättanvända systemstöd kvalitetssäkra data och ge bättre analys, rapportering och beslutsunderlag. Hanna Strand, marknadsområdeschef för Farsta Centrum, tycker att arbetet hittills fallit väl ut;

– Det känns tryggt att ha en förvaltningspartner som samlar in data, analyserar och ger oss råd i hur vi ska prioritera vårt gemensamma arbete utifrån fakta. Vi har stor potential att öka fastigheternas värde om vi tar korrekta beslut utifrån dess dagliga drift.

Vår plattform ska kunna integrera med kundernas system
Digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll i fastighetsbranschen och för förvaltarrollen. När Property Partner går vidare med vår digitaliseringsresa planerar vi att ligga steget före och fortsätta utforska ny teknik och nya verktyg.

I vår långsiktiga digitaliseringsresa ingår planer på att integrera de olika förvaltningstjänsterna i en gemensam plattform som tillåter integration mot kunders system och andra externa applikationer.
Digitalisering är utan tvekan en transformativ process som kan hjälpa fastighetsförvaltningsföretag att förbättra effektivitet, kommunikation och noggrannhet.

På Property Partner är vi engagerade i att omfamna digitalisering och uppgradera vår tekniska infrastruktur för att ge fastighetsägare och dess hyresgäster bästa möjliga service.

Med en tydlig plan på plats och ett dedikerat team är vi övertygade om vår förmåga att framgångsrikt kunna navigera oss fram på denna resa.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega