Micasa Fastigheter förstärker sin ledningsgrupp

Micasa Fastigheter står inför en tillväxtfas och bygger ut organisationen inom en rad olika funktioner för att möta framtiden. Vår ledningsgrupp förstärks med två nya medlemmar, Hanna Markkula och Karl Frisell.

Hanna Markkula tillträder tjänsten som avdelningschef Fastighetsutveckling. Hanna kommer närmast från rollen som utredare inom Fastighetsutveckling på Micasa. Karl Frisell tillträder tjänsten som avdelningschef Projekt som blir en ny avdelning inom bolaget. Karl kommer närmast från rollen som enhetschef för Nyproduktion på Micasa.

Stockholm växer och antalet äldre ökar i staden. Därmed behöver Micasas fastighetsbestånd växa. För att svara upp mot framtida behov och säkerställa att vi kan bygga alla de bostäder och omvårdnadsplatser för äldre som behövs i Stockholms kommun har vi förändrat och förstärkt Micasas organisation med nya medarbetare.

– Jag välkomnar Hanna och Karl i bolagets ledning. Hanna kommer att utifrån sin mångåriga erfarenhet av äldrefrågor och planering av äldres boende bidra med kunskap som säkerställer såväl bolagets planering som utformning av fastigheter. Karl kommer med sin ingående kunskap om projekt och produktion säkerställa att våra hus finns på plats när kommunen har behov, säger Maria Mannerholm, VD för Micasa Fastigheter.

– Jag ser fram emot att tillträda tjänsten som avdelningschef för Fastighetsutveckling i och med den breda kompetens och stora intresse som finns hos Micasas medarbetare. Jag har arbetat många år inom stadens äldreomsorg och är stolt över att i min nya roll få möjligheten att bidra i vårt arbete med att utveckla bolagets befintliga och kommande fastigheter för stadens äldre och den personal som ska jobba där, säger Hanna Markkula, avdelningschef Fastighetsutveckling.

– Jag är stolt och glad över att ha fått förtroendet att tillträda tjänsten som avdelningschef för Projekt och jag ser fram emot den utmaning som uppdraget innebär. Det ska bli både roligt och inspirerande att ingå i ledningsgruppen och fortsätta utvecklingsresan med att utveckla befintliga fastighetsbeståndet och bygga nytt i enlighet med ägarkrav och bolagsmål för staden äldre, samt till av staden prioriterade grupper, säger Karl Frisell, avdelningschef för Projekt.

Källa: Micasa Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega