”Vi ska skapa SKB Academy, det är jag stolt över”

…Ingrid Gyllfors, VD på Stockholms Kooperativa Bostadsbolag, SKB.

Välkomna till Förvaltarforum, varför vill ni bli partners till oss?
– Ett sammanhang där det är fokus på att byta idéer kring vår kärnverksamhet, förvaltning, vill vi självklart vara med i och bidra till.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Vi vill kunskapa med andra företag, berätta om allt bra vi gör och lära av andra. Vi vill också jobba tillsammans med att skapa en buzz kring fastighetsförvaltande och jobba med attraktivitet så att vi tillsammans lockar kompetens till vår bransch. Det kommer behövas framöver.

Vad är unikt med SKB när det gäller boende och lokaler?
– SKB är en medlemsägd förening och det är vår upplåtelseform, den kooperativa hyresrätten, som är vår unikitet. I kvarteren finns kvartersråd där boende verkar för goda grannkontakter, gör aktiviteter, driver viktiga frågor och ansvarar för gemensamma lokaler som hobbyrum, bastu och kvarterslokaler. Det bidrar till stor gemenskap och trivsel.

– Vi på SKB har aldrig sålt ett hus under vår 106-åriga historia. Vi brukar säga att vi bygger för att äga och förvalta för evigt. Det märks i hur vi bygger och sedan förvaltar. Det är med mycket hög kvalitet och med ständiga förbättringar och underhåll.

Vad prioriterar ni när det gäller förvaltning inom SKB?
– Vi prioriterar hög närvaro med egen personal. Vi har fastighetsskötare på plats i alla våra kvarter, egna hantverkare, driftstekniker och en utemiljögrupp med trädgårdsmästare och anläggare. Därmed är vi mycket snabba att åtgärda eventuella fel, våra gårdar är helt underbara. Vi satsar även mycket på planerat underhåll och jag kan med rak rygg säga att vi inte har någon underhållsskuld.

Vad är det mest spännande som händer hos SKB just nu?
– Vi ska skapa en SKB Academy för att anställa unga fastighetsskötare. Det är jag både stolt och spänd på. Alla våra kvarter är trygghetsbesiktigade och nu går vi igång med att successivt certifiera delar av beståndet. På tekniksidan har vi gott resultat från våra nya avloppsvärmeväxlare som vi funderar på att skala upp och vi jobbar brett med energisparkampanj inom hela föreningen. Vi kallar det grönt boende.

Vilka utmaningar står ni inför?
– Som alla så står vi inför höga priser på entreprenader, material och energi. Vår strategi att förvalta med så mycket egen personal som möjligt gagnar oss väl även här, men då är det oerhört viktigt att vi successivt kan anställa nya medarbetare. Att klara att göra mindre klimatavtryck såväl i byggskedet men också i det förvaltande skedet är en knäckfråga framöver. Likaså är de IT-stöd vi har för vår förvaltning en utmaning, inte minst när vi vill utveckla webb etcetera, för våra medlemmar. Idag går utveckling i våra befintliga system alldeles för långsamt.

Hur kommer SKB utvecklas de närmsta 5 åren?
– Jag tror vi har tagit viktiga kliv i vår IT-miljö som i slutänden ger bättre service till våra medlemmar och mindre administration internt. Vi jobbar ännu mer med att testa nya tekniska lösningar på ett smart sätt. Och vi har minskat vår energianvändning ytterligare. Sist men inte minst så har vi kommit ut ännu mer med vårt sätt att förvalta, det vill säga med stor andel egen personal och med evighetsperspektiv. Och när vi söker nya medarbetare så ringlar kön utanför.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega