Fönsterbytardramatik i förvaltningen

Foto: Annika Kullman Höök/ Sofia Meurk

Vid fönsterbyte gäller det att ta reda på och presentera faktiska förhållanden. En grundlig undersökning kan visa att originalfönstren är väl värda att bevara och dessutom något som adderar värde till fastigheten.

Bostadsrättsföreningars styrelser beslutar om renoveringar, ombyggnader, avtal och annat gemensamt. En stor fråga är fönsterunderhåll. Har man lagt ut förvaltningen på en extern leverantör är det denna förvaltare som ska föreslå åtgärderna. Då gäller det undersöka vilka alternativ som finns, utifrån behov och önskemål.

I detta färska exempel hade en bostadsrättsförening ingen extern förvaltare utan tillsatte en intern fönstergrupp som lät undersöka både teknisk status och kulturhistoriska värden.

Man tog reda på om fönstren gick att renovera, om kallras förekom, vad det kostar att renovera jämfört med byte till nytt, om det var sämre skick beroende på i vilket väderstreck de satt, vad som var original och vad som var ersatt genom åren. Och vad tyckte de boende egentligen?

De boendes uppfattningar och önskemål
Man kom fram till att de boende tyckte att det drog, fönstren var svåra att öppna och stänga, (särskilt de största), färgen flagnade och att en del plåtkarmar hade vassa hörn.

De boende som var för ett fönsterbyte ansåg att det skulle bli mer energieffektivt med nya fönster. Andra ville renovera de gamla, eftersom de var vackra och i gott skick, ansåg man.

Resultat av faktiska förhållanden
Genom en grundlig genomgång av fönstren kom det fram faktiska förhållanden.

Fönstren hade inte renoverats sedan byggåret på 1950- eller 1960-talet men var i otroligt bra skick och originalglaset, som gav ljusskiftningar, var kvar i träbågarna. Färgen hade flagnat i nederkant mellan bågarna i ett fåtal fönster, men virket var oskadat.

På 1990-talet hade ytterbågarna plåtinklätts och kompletterats med en tredje yttre glasruta. Dammtätningen mellan originalbåge och plåtbåge hade skrumpnat ihop efter 30 år. Fästen på plåtbågarna var klena och släppte, medan fästen mellan originalbågarna var stadiga. Några plåtbågar var skeva vilket gjorde att fönstren var svåra att öppna och stänga.

Det kallras som vissa upplevde kom inte från fönstren, det visade en energiinventering med värmekamera.

Slutsats av fönstergenomgången

  • Skicket var ovanligt bra.
  • Upplevelsen av drag kom från friskluftsintag, inte från fönstren i sig eller dess infästningar.
  • Att färgen på bågarna flagnar efter 40–60 år är helt normalt, det är bara att måla om och sen håller de lika länge till.
  • Kärnvirke går att underhålla.
  • Fastighetens tidstypiska exteriör var arkitektoniskt och tekniskt välbevarad och nya fönster skulle ändra utseendet både exteriört och interiört.

Dessa fakta borde vara tillräckliga för att styrelsen skulle ta beslut om renovering framför byte till nytt. Trots det ville ordförande och ytterligare några i styrelsen ändå byta till nya fönster.

Den här envisheten skapar en osäkerhet och de som inte vet skillnad på nytt och gammalt åker lätt med på tåget om nytt. Att originaldetaljer i gott skick genererar högre försäljningspris och lägre förvaltningskostnader går bytesivrare konstigt nog förbi.

Fönstertillverkare erbjuder så kallat underhållsfritt
Fönstertillverkare är duktiga på att uppvakta bostadsrättsföreningar för att få till ett fönsterbyte. Argumenten är främst underhållsfrihet och energieffektivisering. För att kunna bedöma sanningshalten krävs kunskap.

Som många numera vet finns det inget som är underhållsfritt. Efter teknisk livslängd krävs byte till nytt. Energieffektivisering av originalfönster uppnås lätt med ny drevning, injusteringar och eventuell komplettering med energiglas på insidan.

Fönsterbyte är i princip omöjligt att räkna hem. När livslängden är slut går de inte att renovera, de måste bytas ut igen. De som tog beslutet om fönsterbyte bor inte kvar när detta sker. Det finns ingen att fråga.

Så hur gick det i exemplet här ovan?
När styrelsen hade möte och kunde summera vad fönstergruppen fått fram beslutades att fönstren ska renoveras, inte bytas ut.

Allt fler styrelser är kloka nog att byta fot när fakta får tala. Det sparar oerhörda miljö-, klimat- och kulturhistoriska värden.

Sofia Meurk
Omreda AB, specialist på varsam renovering

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega